BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Groszek Mieczysław (Związek Banków Polskich)
Tytuł
Unia bankowa a inne regulacje : próba porządkowania czy pogłębienie chaosu?
Źródło
Zeszyty BRE Bank-CASE, 2012, nr 123, s. 11-17, tab.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Nadzór bankowy, System finansowy
Banking sector, Bank supervision, Financial system
Abstrakt
Wydaje się, że na razie unia bankowa jest pogłębieniem chaosu, ponieważ nakłada nowy ustrój na istniejące lub planowane rozwiązania. Poza tym dotyczy bezpośrednio tylko 17 krajów a nie 27. Nie znaczy to jednak, że z tego chaosu nie powstanie bardziej uporządkowana całość. Unia bankowa może dać asumpt do bardziej systemowego podejścia w całej UE. Może bowiem system DGS, nadzoru, czy BRRP będą bardziej homogeniczne jak zaczną być w praktyce stosowane najpierw w ramach unii bankowej, zgodnie z zasadą maksymalnej harmonizacji przepisów (SRB). Obecnie trwa poszukiwanie optymalnych rozwią zań, nie ma jasnego modelu docelowego sektora bankowego, więc nie ma też jednoznacznego planu działań regulacyjnych. Patrząc jednak na postawę wielu krajów wobec spraw regulacji, ale też wykraczających poza nie (na przykład nowa perspektywa finansowa), trudno liczyć na osiągnięcie większej harmonizacji i jednolitego rynku finansowego w skali 27 krajów UE. Rozstrzygające będzie, i to nie tylko w zakresie regulacji sektora bankowego, czy w Unii Europejskiej zwycięży dążenie do wzmocnienia mechanizmu integracji, czy też tendencje odśrodkowe. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-121X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu