BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haman Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Czy rząd może rządzić wbrew prezydentowi, nie mając odpowiedniej większości?
Can Government Governs without Proper Majority and Against President's Will?
Źródło
Decyzje, 2009, nr 12, s. 5-24, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Władza, Teoria gier
Decision making, Power, Game theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym sposobem realizacji rządowego programu politycznego jest uchwalanie rządowych projektów ustaw. W polskim systemie konstytucyjnym możliwa jest sytuacja, że "koalicja rządowa" (zwłaszcza niemająca poparcia prezydenta) nie będzie "koalicją wygrywającą" w "grze o uchwalenie ustawy". Pomimo pewnych przeszkód, będące w takiej sytuacji rządy dość efektywnie realizowały swój program legislacyjny. Artykuł wskazuje na znaczenie w procedurze legislacyjnej czynników innych niż sama kwestia liczby posłów w koalicji rządowej lub poparcie prezydenta. Lepszy dostęp do zasobów, takich jak: informacja, czas, możliwość zgłaszania poprawek do projektu, możliwość kontrolowania przebiegu procedur sejmowych sprawiają, że pozycja koalicji rządowej w procesie legislacyjnym jest znacznie silniejsza, niż wynikałoby to jedynie z liczby wspierających ją posłów.(abstrakt oryginalny)

The primary way to implement the government's agenda is to pass government bills. In the Polish constitutional system "cabinet coalition" need not to be a "winning coalition" in the "game of passing the law". Despite this, cabinets, despite some obstacles, quite effectively implement its legislative program. Article indicates the importance of factors other than the mere number of MPs supporting the government or support of the president. Better access to resources such as information, time, opportunity to submit amendments, the possibility of controlling parliamentary agenda, make the position of the governing parties and cabinet in the legislative process relatively much stronger. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Garlicki, Leszek. 2007. Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu, Warszawa: Liber.
 2. Kamiński, Marek. 1997. Jak komuniści mogli zachować władzę po Okrągłym Stole. Rzecz o (nie) kontrolowanej odwilży, sondażach, opinii publicznej i ordynacji wyborczej. "Studia Socjologiczne" 2 (145): 5-35.
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (DzU 1997 nr 78 poz. 483).
 4. Małkiewicz, Andrzej. 1999. Tryb ustawodawczy. W: Sosnowska, Honorata (red.) Grupowe podejmowanie decyzji. Elementy teorii, przykłady zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 157-166.
 5. Powell, F. Bingham. 2006. Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 6. Rogowski, Stanisław. 1999. Rola komisji sejmowych w kształtowaniu treści ustaw (na tle prac Komisji Nadzwyczajnej Sejmu II kadencji ds. Kodyfikacji Prawa Karnego). W: Sosnowska, Honorata (red.) Grupowe podejmowanie decyzji. Elementy teorii, przykłady zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 167-174.
 7. Shepsle, Kenneth., Weingast, Barry. 1987. The institutional foundations of committee power. "American Political Science Review"1 (87): 85-104.
 8. Sokołowski, Jacek. 2008. Organizacja wewnętrzna, tryb i zasady funkcjonowania organów ustawodawczych. W: Sokołowski, Jacek, Poznański, Piotr. 2008. Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 31-70.
 9. Sokołowski, Jacek, Poznański, Piotr. 2008a. Struktura procesu legislacyjnego w analizie ilościowej. W: Sokołowski, Jacek, Poznański, Piotr. 2008. Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 237-280.
 10. Sokołowski Jacek, Stadnicka, Kinga. 2008. Przebieg procesu legislacyjnego. W: Sokołowski, Jacek, Poznański, Piotr. 2008. Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 71-110.
 11. ^ Stępień, Emilia. 2009. Zagwarantowanie praw mniejszości w głosowaniu. Niepublikowana praca magisterska w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Strøm, Kaare. 1984. Minority Governments in Parliamentary Democracies: The Rationality of Nonwinning Cabinet Solutions. "Comparative Political Studies"17, 2 (July): 199-227.
 13. Strøm, Kaare. 1990. Minority Government and Majority Rule. Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Uchwała Sejmu RP - Regulamin Sejmu (tekst jednolity na 21 stycznia 2009: "Monitor Polski" 2009 nr 5 poz. 47).
 15. Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (DzU 1992 nr 84 poz. 426).
 16. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (DzU 1989 nr 19 poz. 101).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu