BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Markiewicz Łukasz (Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie)
Tytuł
Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej
Reference Points of the Broad Mental Accounts of Participants of the Game
Źródło
Decyzje, 2009, nr 12, s. 79-96, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Giełda, Inwestor giełdowy, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Stock exchange, Stock exchange investor, Investment decisions making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestorzy giełdowi przy podejmowaniu decyzji kierują się różnymi punktami odniesienia, które w dodatku dynamicznie zmieniają swoją wartość. W niniejszym artykule badamy, jaki wpływ ma odległość wartości portfela od różnych punktów odniesienia na aktywność inwestycyjną uczestników gry giełdowej, mierzoną poprzez wolumen obrotu w danym dniu. Rozważane punkty odniesienia to: (1) wartość portfela sprzed poprzedniej transakcji, (2) początkowa wartość portfela, (3) najwyższa i (4) najniższa wartość portfela w trakcie trwania gry, (5) wynik najlepszego i (6) najgorszego inwestora oraz (7) wartość indeksu WIG20. Wyniki analiz wskazują, iż najsilniejszy wpływ na wielkość dokonywanych transakcji mają najwyższa i najniższa wartość portfela gracza w trakcie trwania gry. (abstrakt oryginalny)

While making investment decisions, investors use different reference points that change their values dynamically. In this paper we investigate the impact of the deviation of the portfolio value from different reference points on the investment activity of participants of the investment game, as measured by the turnover volume during the day. We consider the following reference points: (1) the portfolio value before the previous transaction, (2) the initial portfolio value (3) the highest portfolio value and (4) the lowest portfolio value noticed during the time of the game, (5) the best result and (6) the worst result in the game during the transaction day, and (7) the value of the Warsaw Stock Exchange Index (WIG20). The strongest effects on the investment decisions appear to be the highest and the lowest portfolio value noticed during the time of participation in the game. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barberis, N., & Huang, M. 2001. Mental accounting, loss aversion, and individual stock returns. "Journal of Finance" 1247-1292.
 2. Gneezy, U. 2005. Updating the reference level: Experimental evidence. In R. Zwick & A. Rapoport (Eds.), Experimental Business Research, Volume Ill (pp. 263-284). New York: Springer.
 3. Grinblatt, M., & Keloharju, M. 2001. What Makes Investors Trade? "The Journal of Finance" 56 (2): 589-616.
 4. Heath, C., Huddart, S., & Lang, M. 1999. Psychological Factors and Stock Option Exercise. "Quarterly Journal of Economics" 114 (2): 601-627.
 5. Heath, C., Larrick, R., & Wu, G. 1999. Goals as reference points. "Cognitive Psychology" 38 (1): 79-109.
 6. Kahneman, D. 1992. Reference points, anchors, norms, and mixed feelings. "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 51 (2): 296-312.
 7. Kahneman, D. 2003. Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics. "The American Economic Review" 93 (5): 1449-1475.
 8. Kahneman, D., & Tversky, A. 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. "Econometrica" 47 (2): 263-291.
 9. Kubińska, E., & Markiewicz, Ł. 2008. Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej - skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki [Analysis of investment decisions taken by participants of the game - susceptibility of virtual investors investing virtual money]. "Decyzje" 9: 57-82.
 10. Kumar, A., & Lim, S.S. 2008. How Do Decision Frames Influence the Stock Investment Choices of Individual Investors? "Management science" 54 (6): 1052-1064.
 11. Lin, C.-H., Huang, W.-H., & Zeelenberg, M. 2006. Multiple reference points in investor regret. "Journal of Economic Psychology" 27 (6): 781-792.
 12. Odean, T. 1999. Do Investors Trade Too Much? "The American Economic Review" 89 (5): 1279-1298.
 13. Szyszka, A. 2009. Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu