BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Poziom zaangażowania kapitału w zapasach w organizacjach non-profit
Inventory Investment Level in Nonprofit Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 203-209, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Zarządzanie organizacją non-profit, Kapitał, Zapasy
Non-profit organisations, Management of non-profit organization, Capital, Inventories
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Organizacje non-profit powinny, w związku z większym ukierunkowaniem na realizację misji, wybierać mniej restrykcyjne zarządzanie zapasami niż analogiczne przedsiębiorstwa nastawione na zysk. W niniejszym artykule, będącym kontynuacją rozważań na temat relacji między ryzykiem towarzyszącym oczekiwanym korzyściom dla dostawców kapitału, wynikającej z wyboru strategii zarządzania zapasami, zamieszczono również dane empiryczne pochodzące z polskich organizacji non-profit, ilustrujące fakt odmiennego, zbyt restrykcyjnego zarządzania zapasami w organizacjach non-profit w stosunku do teoretycznych oczekiwań wynikających z modelu. (abstrakt oryginalny)

Nonprofit organizations are more concerned with the safe realization of the mission. That fact should result in less restrictive inventory policies. In this article, we presents empirical data from the over 3000 Polish nonprofit organizations, which illustrate the fact that Polish nonprofit organizations use more restrictive inventory management than what is recommended by theoretical expectations arising from the model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger S.: Fundamentals of Health Care Financial Management, Wiley, New York 2008.
 2. Blazek J.: Nonprofit Financial Planning, Wiley, New York 2008.
 3. Bougheas S., Mateut S., Mizen P.: Corporate trade credit and inventories: New evidence of a trade- off from accounts payable and receivable, "Journal of Banking & Finance" 2009, Vol. 33, No. 2.
 4. Brigham E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 5. Hawawini G., Viallet C.: Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
 6. Lane G.S., Longstreth E., Nixon V.: A Community Leaders Guide to Hospital Finance, The Access project, Suite 2001.
 7. Michalski G.: Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński nr 639, Szczecin 2011.
 8. Michalski G.: Corporate inventory management with value maximization in view, "Agricultural Economics- Zemedelska Ekonomika" 2008, Vol. 54, Iss. 5.
 9. Michalski G.: Inventory management optimization as part of operational risk management, "Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research" 2009, Vol. 43, Iss. 4.
 10. Michalski G.: Value-based inventory management, "Romanian Journal of Economic Forecasting" 2008, Vol. 9, Iss. 1.
 11. Nowicki M.: The Financial Management of Hospitals and Healthcare Organizations, Health Administration Press, New York 2004.
 12. Ralser T.: ROI for Nonprofits, Wiley, New York 2007.
 13. Raymond S.U., Nonprofit Finance for Hard Times, Wiley, New York 2010.
 14. Zietlow J., Hankin J.A., Seidner A.G.: Financial Management for Nonprofit Organizations, Wiley, New York 2007.
 15. Zietlow J.: Nonprofit financial objectives and financial responses to a tough economy, "Journal of Corporate Treasury Management" 2010, Vol. 3, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu