BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Waldemar (Uniwersytet Gdański), Polak Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na efektywność przedsiębiorstw
Impact of Foreign Investment on the Efficiency of Businesses
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 211-221, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Efektywność przedsiębiorstwa
Direct investments, Foreign investment, Enterprise effectiveness
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Delphi Automotive Systems
Abstrakt
Niniejsze opracowanie analizuje rolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w polskiej gospodarce na przykładzie DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS. Od początku lat dziewięćdziesiątych Polska - w następstwie liberalizacji i otwarcia rynku wewnętrznego - znalazła się w kręgu zainteresowań inwestorów zagranicznych. W konsekwencji kapitał zagraniczny zaczął napływać do Polski szerszym strumieniem, co jest zwłaszcza widoczne po 1995 roku. Inwestycje zagraniczne w coraz większym stopniu rzutują na perspektywy rozwojowe przedsiębiorstw polskiej gospodarki i stanowią ważną przesłankę jej międzynarodowej konkurencyjności. Jest to także ważne z punktu widzenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w której swoboda przepływu kapitału należy do głównych kanałów funkcjonowania wspólnego rynku. (abstrakt oryginalny)

The presented study analyses the role of direct foreign investment in Polish economy focusing of the example of Delphi Automatic Systems. Foreign investors became interested in Poland as a result of the deregulation and opening of the Polish domestic market at the beginning of the 90s. Consequently, foreign capital started flowing more vigorously, which was quite noticeable after 1995. The growing role of foreign investments in the development of Polish enterprises is reflected in their competitiveness on the international market. These investments are also important for Polish membership in the EU, whose market functioning is dependant on a free flow of capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buckley A.: Inwestycje zagraniczne: składniki, wartości, ocena, PWN, Warszawa 2002.
 2. Caves R., Frankel J.A., Jones R.W.: Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998.
 3. Dunning J.H.: International production and multinational expertise, London 1991.
 4. Dunning J.H.: The Eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extension, "Journal of Internatonal Business Studies", London 1998.
 5. Kapitał zagraniczny w Polsce: warunki działania, red. Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2006.
 6. Polak W.: Ryzyko inwestycyjne. Przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji zagranicznych, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - problemy na progu XXI wieku. TNOiK, Bydgoszcz 2001.
 7. Polak W.: Wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Wyd. ART-TEKST, Kraków 2006.
 8. Starzyk K.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Olesiński Z., PWE, Warszawa 1998.
 9. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2010-2011.
 10. UNDP, Word Investment Report 2008.
 11. UNDP, Word Investment Report 2010.
 12. World Bank, Global Development Finance 2010.
 13. Współczesna gospodarka światowa, red. B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu