BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś Ewa
Tytuł
Stosowanie środków oddziaływania wychowawczego przez inspektorów pracy
Using Educational Measures by Labour Inspectors
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2012, vol. 59, nr 1, s. 63-79, tab.
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Instytucje kontrolne, Kontrola pracowników, Prawa pracownika, Ochrona praw pracowniczych
Labour law, Control authorities, Employee control, Employee rights, Employee rights protection
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Abstrakt
Państwowa Inspekcja Pracy została powołana do sprawowania nadzoru oraz kontroli przestrzegania prawa pracy. W artykule przedstawiono misję PIP i zadania inspektorów pracy. Omówiono stosowanie środków oddziaływania wychowawczego oraz przesłanki i formy stosowania tych środków pojawiające się w sprawozdaniach Okręgowych Inspektoratów Pracy.

One of labour inspectors' main tasks is to prosecute legal offences against employees' laws as well as participation in those legal cases as public prosecutors. Labour inspectors can, however, confine to the use of an educational measure in a form of an instruction, calling attention to, warning to an offender or confine other educational measures. Prerequisites for using educational measures by labour inspectors are, first of all, the following: a slight social noxiousness of committed act and emergency circumstances of the committed act. Moreover, educational measures are used if the offender restores legal order immediately the act had been committed and behaves properly after committing the act as well as in a situation when the act was committed as a result of misinterpretation of provisions of the labour law. On using an educational measure, labour inspectors pay special attention to its exceptionality and inform the offender that future offences against employees' laws shall result in initiation of proceedings by penal orders or filing a petition. Using educational measures by labour inspectors is a sing of non-punitive measures preference rule. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bryk, M. Enerlich, R. Kupiński, J. Nowicka, Prawo wykroczeń, Warszawa 2000, s. 155.
 2. A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2008, s. 94.
 3. A. Gubiński, Środki oddziaływania wychowawczego na tle celowości w prawie wykroczeń, "Państwo i Prawo" 1972, z. 10, s. 31.
 4. M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 1995, s. 78.
 5. A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1989, s. 227.
 6. M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011, s. 329.
 7. A. Kozak, Uprawnienia prokuratora w zakresie stosowania art. 40 i 41 kodeksu wykroczeń, "Prokuratura i Prawo" 1998, nr 2, s. 59-60.
 8. T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo o wykroczeniach, Warszawa 1996, s. 180.
 9. A. Zachuta, Postępowanie w sprawach o wykroczenia (czynności wyjaśniające), "Monitor Prawniczy" 2002, nr 5, s. 217-218.
 10. I. Nowicka, R. Kupiński, Stosowanie środków oddziaływania wychowawczego w sprawach o wykroczenia, "Prokuratura i Prawo" 2001, nr 7-8, s. 147.
 11. W. Kotowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009, s. 179.
 12. Z. Gostyński, Prawo o wykroczeniach i prawo karne skarbowe w zarysie, cz. 1: Prawo o wykroczeniach, Katowice 1982, s. 116.
 13. H. Skwarczyński, Inspektor pracy w nowym postępowaniu w sprawach o wykroczenia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 9, s. 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu