BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zdolność relacyjna jako determinanta efektów relacji międzyorganizacyjnych
Relational Capability as the Determinant of Effects of Interorganizational Relationships
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 52, nr 1147, s. 157-167, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Relacje organizacyjne, Współdziałanie przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna
Dynamic capabilities, Organizational relationships, Cooperation of enterprises, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zidentyfikowano lukę zdolności organizacyjnych i sposoby ich uzupełniania. Przedstawiono także użyteczność jednego z typów zdolności dynamicznych a mianowicie zdolności relacyjnej w kontekście wykorzystywania relacji współdziałania z partnerami zewnętrznymi do budowania przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the organizational capability gap and ways of their complementing have been identified. Plus, it presents usefulness of one type of dynamic capabilities, namely - relational capability, in the context of using cooperation with external partners to build competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bingham C.B., Eisenhardt K.M., Furr N.R.: What Makes a Process a Capability? Heuristics, Strategy, and Effective Capture of Opportunities, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2007, Vol. 1, No. 1, ss. 27-47.
 2. Bratnicki M.: Przedsiębiorcze zdolności dynamiczne jako źródło trwałej, wysokiej efektywności przedsiębiorstwa [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. Jagoda H., Lichtarski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 3. Capaldo A.: Network Structure and Innovation: the Leveraging of a Dual Network as a Distinctive Relational Capability, "Strategic Management Journal" 2007, Vol. 28, No. 6, ss. 585-608.
 4. Capron L., Mitchell W.: Selection Capability: How Capability Gaps and Internal Social Frictions Affect Internal and External Strategic Renewal, "Organization Science" 2009, Vol. 20, No. 2, ss. 294-312.
 5. Cohen W.M., Levinthal D.A.: Absorptive Capacity: a New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, Vol. 35, No. 1, ss. 128-152.
 6. Collins J.D., Hitt M.A.: Leveraging Tacit Knowledge in Alliances: The Importance of Using Relational Capabilities to Build and Leverage Relational Capital, "Journal Engineering Technology and Management" 2006, Vol. 23, No. 3, ss. 147-167.
 7. Cygler J.: Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 8. Czakon W.: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 9. De Wit B., Meyer R.: Synteza Strategii, PWE, Warszawa 2007.
 10. Drnevich P.L., Kriauciunas A.P.: Clarifying the Conditions and Limits of the Contributions of Ordinary and Dynamic Capabilities to Relative Firm Performance, "Strategic Management Journal" 2011, Vol. 32, No. 11, s. 254-279.
 11. Dyer J.H., Singh H.: The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, ,Academy of Management Review", 1998, Vol. 23, No. 4, s. 660-679.
 12. Eisenhardt K.M., Martin J.A.M.: Dynamic Capabilities: What are They?, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, No. 10/11, s. 1105-1121.
 13. Gulati R.: Alliances and Networks, "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19, No. 4.
 14. Helfat C.E., Winter S.G.: Untangling Dynamic and Operational Capabilities: Strategy for the (N)ever-Changing World, "Strategic Management Journal" 2011, Vol. 32, No. 11, ss. 1243-1250.
 15. Hoopes D.G., Madsen T.L., Walter G.: Why is There a Resource-Based View? Toward a Theory of Competitive Heterogeneity, "Strategic Management Journal", 2003, Vol. 24, s. 889-902.
 16. Kale P., Dyer J., Singh H.: Alliance Capability, Stock Market Response, and Long Term Alliance Success: the Role of the Alliance Function, "Strategic Management Journal" 2002, Vol. 23, No. 8, ss. 747-767.
 17. Kale P., Singh H.: Building Firm Capabilities Through Learning: The Role of the Alliance Capability and Firm-Level Alliance Success, "Strategic Management Journal", 2007, Vol. 28, No. 10, ss. 981-1000.
 18. Lavie D.: The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extension of the Resource-Based View, "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 3, s. 638-658.
 19. Li L., Ogunmokun G.: The Influence of Inter-Firm Relational Capabilities on Export Advantage and Performance: an Empirical Analysis, "International Business Review" 2001, Vol. 10, No. 4, ss. 399-420.
 20. Lorenzoni G., Lipparini A.: The Leveraging of Inter-Firm Relationships as a Distinct Organization Capability, "Strategic Management Journal" 1999, Vol. 20, No. 4, ss. 317-338.
 21. Macher J.T., Mowery D.C.: Measuring Dynamic Capabilities: Practices and Performance in Semiconductor Manufacturing, "British Journal of Management", 2009 Vol. 20, ss. 41-62.
 22. Mitręga M.: Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 23. Pagano A.: The Role of Relational Capabilities in the Organization of International Sourcing Activities: A Literature Review, "Industrial Marketing Management" 2009, Vol. 38, No. 8, s. 903-913.
 24. Romanowska M.: Analiza i planowanie strategiczne w małej firmie [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, red. R. Krupski, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2005.
 25. Selnes F., Sallis J.: Promoting Relationship Learning, "Journal of Marketing" 2003, Vol. 67, No. 3, s. 80-95.
 26. Strużyna J.: Znaczenie rutyny dla innowacji [w:] Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, red. Bieniok H., Kraśnicka T., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 27. Sulejewicz A.: Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
 28. Teece D.J.: Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, "Journal of Management Studies" 2012, Vol. 49, No. 8, ss. 1395-1401.
 29. Vargo S.L., Lusch R.F.: Evolving a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, No. 1, ss. 1-17.
 30. Walter A., Auer M., Ritter T.: The Impact of Network Capabilities and Entrepreneurial Orientation on University Spin-off Performance, "Journal of Business Venturing" 2006, Vol. 21, No. 4, ss. 541-567.
 31. Wójcik-Karpacz A.: Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
 32. Zollo M., Winter S.G.: Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities, "Organization Science", 2002, Vol. 13, ss. 339-351.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu