BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejczyk-Majka Lucyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kala Radosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Estymacja efektywności technicznej : podejście kombinowane
Estimation of Technical Efficiency : a Combined Approach
Źródło
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2011, vol. 12(XII), nr 2, s. 80-90, tab., bibliogr. 13 poz.
Quantitative Methods in Economics
Słowa kluczowe
Analiza regresji, Statystyka nieparametryczna, Regresja nieparametryczna, Efektywność techniczna
Regression analysis, Nonparametric statistics, Nonparametric regression, Technical efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaproponowano modyfikację metody łączącej podejście nieparametryczne z parametrycznym dla estymacji efektywności technicznej. W przeciwieństwie do oryginalnej metody kombinowanej oraz dwóch metod opartych wyłącznie na analizie regresji metoda proponowana wykorzystuje własność niezmienniczości charakteryzującą podejście nieparametryczne DEA realizowane przy założeniu maksymalizacji wyniku produkcyjnego i zmiennego zwrotu ze skali. Rozważania zilustrowano wykorzystując dane o produkcji rolniczej przeciętnych, w skali regionów Unii Europejskiej, gospodarstw prowadzących uprawy polowe. Uzyskane oceny efektywności potwierdzają, że metoda proponowana dostarcza ocen efektywności, które są najbardziej skorelowane z ocenami wyznaczanymi metodą nieparametryczną, a równocześnie są bardziej zróżnicowane, co przemawia na jej korzyść. (abstrakt oryginalny)

In the paper a modification of the method linking nonparametric and parametric approaches for estimation of the technical effectiveness, was presented. In contrast with the original combined method and with two methods based only on the regression analysis, the proposed method is exploiting the property of invariance which is characteristic for nonparametric DEA under assumption of output maximization and variable returns to scale. Investigations were illustrated using data, at the regional level, in reference to regions represented by field crop farms. The estimates of efficiencies obtained by the proposed method appear to be the most correlated with that following from DEA, and at the same time they are more diversified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner D. J., Chu S. F. (1968) On estimating the industry production function. American Economic Review, 58, 226-239.
 2. Afriat S. (1972) Efficiency estimation of production function. International Economic Review, 13(3), 568-598.
 3. Arnold V. L., Bardham I. R., Cooper W. W., Kumbhakar S. C. (1996) New uses of DEA and statistical regression for efficiency evaluation and estimation - with an illustrative application to public secondary schools in Texas. Annals of Operations Research, 66, 225-277.
 4. Błażejczyk-Majka L., i Kala R. (2010), Estymacja kombinowana granicznej funkcji produkcji. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XI/2, 71-80.
 5. Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. (1978) Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
 6. Cubbin, J., Tzanidakis G. (1998), Regression versus data envelopment analysis for efficiency measurement: an application to the England and Wales regulated water industry. Utilities Policy 7, 75-85.
 7. Farrell M. J. (1957) The measurement of productive efficiency of production. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120(III), 253-281.
 8. Førsund F. R., Sarafoglou N. (2002) On the origins of data envelopment analysis. Journal of Productivity Analysis, 17, 23-40.
 9. Greene W. H. (2008) The econometric approach to efficiency analysis. In The Measurement of Productive Efficiency and Productive Growth, Fried H., Lovell K.
 10. Schmidt S., eds., Oxford University Press, Oxford New York.
 11. Pastor, J.T. (1996) Translation invariance in data envelopment analysis: A generalization. Annals of Operations Research 66, 93-102.
 12. Sharma, K. R., Leung P.,. Zaleski H.M (1997) Productive efficiency of the swine industry in Hawaii: stochastic frontier vs, data envelopment analysis. Journal of Productivity Analysis 8, 447-459.
 13. Thanassoulis E., Portela M., Despić O., (2008) Data envelopment analysis: the mathematical programming approach to efficiency analysis. In The Measurement of Productive Efficiency and Productive Growth, Fried H., Lovell K. Schmidt S., eds., Oxford University Press, Oxford, New York.
 14. Timmer P. (1971) Using a probabilistic frontier production function to measure technical efficiency. Journal of Political Economy, 79, 776-794.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-792X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu