BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Łągwa Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw : zastosowanie teorii w praktyce
Premiums and Discounts in Business Valuation : Practical Application of Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 649-657, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Premia z tytułu kontroli, Dyskonto z tytułu braku płynności, Wycena przedsiębiorstwa, Premia, Metody wyceny przedsiębiorstwa
Control premium, Discount for lack of marketability (DLOM), Enterprise valuation, Bonus, Business valuation method
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W niniejszym artykule opisano istotę premii za kontrolę i dyskonta z tytułu braku płynności oraz dokonano analizy ich zastosowania w wycenach przeprowadzanych metodą dochodową i porównawczą. Autorzy podjęli rozważania na temat wpływu zastosowania korekt na różnych etapach przeprowadzanych wycen przedsiębiorstw. Przeanalizowano zasadność oraz rzetelność poszczególnych metodologii, a także określono wpływ zastosowanego podejścia na ostateczny wynik wyceny. Ustosunkowano się również w zakresie przedmiotu wielkości bazowej korekt oraz wskazano przesłanki budzące wątpliwości i wymagające systematyzacji i standaryzacji w zakresie stosowanych metodologii wycen przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

This article describes the essence of control premium and lack of marketability discount. The authors analyze the application of premium and discount in business valuation carried out by the income and comparables methods. An objective of the elaboration is also to determine the influence of various stages of the equity's adjustments on the final valuation result. The authors also comment on the appropriate value of equity adjustments and identify questionable premises. The emphasis is put on the requirement of systematization and standardization of the applicable methodologies for business valuation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Damodaran A.: Damodaran on Valuation, Wiley Finance, New Jersey 2006.
  2. Gregory M.: Discount for Lack of Marketability - Job Aid for IRS Valuation Professionals, wrzesień 2009 r.
  3. Panfil M., Szablewski A.: Wycena Przedsiębiorstwa - Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa 2011.
  4. Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W.: Przewodnik po finansach: 201 narzędzi podejmowania decyzji dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  5. Zarzecki D.: O kluczowych wyzwaniach wyceny przedsiębiorstw, wycenie zobowiązań warunkowych i wycenie aktywów nieoperacyjnych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace naukowe UE nr 158, Wrocław 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu