BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasodomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Jonas Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law
Koszty badań rozwojowych w międzynarodowej i polskiej rachunkowości i prawie podatkowym
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 695-704, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, System podatkowy, Prace naukowo-badawcze, Koszty, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Tax system, Scientific-research work, Costs, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę odmiennego podejścia do kosztów prac badawczych w rachunkowości i polskim systemie podatkowym. W części dotyczącej ujęcia tej kategorii w rachunkowości, zaprezentowano stanowisko uregulowane w MSR oraz w polskiej ustawie o rachunkowości wraz z metodami rozpoznawania tych kosztów w praktyce. (abstrakt oryginalny)

Research and development is a process intended to create new or improved product, service or technology, that can provide a competitive advantage at the market. Because this process is risky and complex, it must be subjected to accounting and tax regulations. The article concerns the problem of different approaches to the research and development costs in the accounting and tax law. The regulations of the IFRS, Polish accounting act and the Legal Persons' Income Tax Act are presented together with three methods of their recognition, existing in the practice of entities worldwide.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Choi D.S., Meek G.K.: International Accounting, Pearson Education, Inc., New Jersey 2011.
 2. Glynn J.J., Perrin J, Murphy M.P.: Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 3. Kamiński R.: Koszty prac badawczych i rozwojowych w księgach rachunkowych, "Serwis Finansowo- Księgowy" 2005, nr 25.
 4. MSSF, MSR nr 38 Wartości niematerialne i prawne, SKwP, Warszawa 2004.
 5. Materiały ze szkolenia nt. Budowanie zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym, BPP, Swiss Contribution, Ministerstwo Finansów, The World Bank Centre for Financial Reporting Reform.
 6. Stolowy H., Lebas M.J.: Corporate Financial Reporting. A Global Perspective, Cengage Learning Business Press, London 2002.
 7. Saudagaran S.M.: International Accounting. A User Perspective, Wolters Kluwer business, Chicago 2009.
 8. Ustawa z 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2009, nr 152, poz. 1223.
 10. Walton P., Haller A., Rafournier B.: International Accounting, Thomson Learning, London 2003.
 11. Zafar Iqbal M.: International Accounting. A Global Perspective, South-Western / Thomson Learning, New York 2002.
 12. Radawiecka E.: Koszty prac badawczych i rozwojowych w prawie bilansowym oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, http://www.ieiz.tu.koszalin.pl/dokumenty/wydawnictwo/ zeszyty/02/21.pdf
 13. MSSF. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Część A, Założenia koncepcyjne i wymogi, SKwP, IFRS Foundation, London 2011, par. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu