BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deneen Patrick (Georgetown University University of Notre Dame, Stany Zjednoczone)
Tytuł
The Future of American Democracy
Przyszłość amerykańskiej demokracji
Źródło
Horyzonty Polityki, 2012, vol. 3, nr 4, s. 63-73
Tytuł własny numeru
Nie-ludzki wymiar polityki
Słowa kluczowe
Wolność, Demokracja, Antropologia
Freedom, Democracy, Anthropology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W pracy tej, oparłszy się na Arystotelesie, przeciwstawiono sobie dwie koncepcje wolności: pierwsza oznacza "rządzenie i bycie rządzonym", druga "czynienie tego, co się chce". O Ameryce można z kolei powiedzieć, że kraj ten ma dwa fundamenty. Pierwszy z nich to purytańska idea "samorządzenia" i "samokontroli", drugi zaś - to "oficjalny" akt założycielski, poważnie obciążony przez Locke'owską filozofię umowy społecznej, w której rządzenie pojmuje się jedynie pod kątem zabezpieczenia praw i zwiększenia przestrzeni indywidualnej swobody. Inaczej niż u purytanów, nie ma tu mowy o tworzeniu warunków dla kształcenia duszy w kierunku jej "samorządzenia". Konkluzja autora zawiera się w sądzie, iż przyszłość amerykańskiej demokracji zależy od tego, która z tych dwóch spornych koncepcji będzie wyznaczać dominujące rozumienie amerykańskiej wolności. (abstrakt oryginalny)

Drawing on Aristotle this paper contrasts two conceptions of liberty - one, as 'ruling and being ruled in turn', the other as 'doing what one likes'. It claims that America can be said to have had two foundings. The first was that of the Puritan settlers who adopted the notion of self-government and self-restraint; the second, 'official' founding was heavily influenced by the social contract philosophy of Locke who understood government as existing only to secure our rights and advance our individual freedom. Unlike the first understanding it does not seek to foster conditions in which our souls are educated in self-government. The author concludes that the future of American democracy will depend on which of these two conflicting conceptions becomes the dominant understanding of America's liberty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. de Tocqueville, Democracy in America, 2 Vols. Translated by H.C. Mansfield and D. Winthrop (Chicago: University of Chicago Press, 2000), I.ii, p. 46.
  2. R. Putnam, Bowling Alone (New York: Simon and Schuster, 2000)
  3. R. Wuthnow, Loose Connections (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu