BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczewski Paweł (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kukła demokracji, karzeł religii : Tocqueville i problem teologiczno-polityczny
A Dwart of Democracy and Puppet of Religion : Tocqueville and the Theologico-Political Problem
Źródło
Horyzonty Polityki, 2012, vol. 3, nr 4, s. 75-88
Tytuł własny numeru
Nie-ludzki wymiar polityki
Słowa kluczowe
Teologia, Polityka, Demokracja
Theology, Politics, Democracy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł rozpoczyna się od rozważenia myśli Jacoba Taubesa, wedle której relacja teologii i polityki widoczna jest w problemie hierarchii i rang społecznych. Taubes sugeruje, że podważenie idei transcendentalnego Boga pociąga za sobą nieuchronnie zrównanie tradycyjnych podziałów społecznych. Czerpiąc z myśli Alexisa de Tocqueville'a, autor pokazuje następnie, że związek teologii i polityki można rozumieć w sposób bardziej zniuansowany, co pozwala na podtrzymanie żywej, autentycznej wiary religijnej w czasach demokratycznej równości. Za pomocą pojęć i figur intelektualnych zaczerpniętych z pism Waltera Benjamina autor opisuje, w jaki sposób Tocqueville stara się ułożyć relacje między świeckim i świętym bez konieczności sięgania po klasyczne, liberalne rozwiązanie problemu teologiczno-politycznego polegające na wprowadzeniu państwa naturalnego światopoglądowo. (abstrakt oryginalny)

The article starts with a discussion of the concept formulated by Jacob Taubes, according to whom the relationship between theology and religion can be ascertained by analyzing the problem of social hierarchy. Taubes suggests that the negation of transcendental God is followed by the levelling of traditional social inequalities. The author of the article, inspired by the writings of Alexis de Tocqueville, argues that the relationship between theology and politics can be understood in a more nuanced manner that allows for the sustenance of authentic, religious faith in times of democratic equality. He uses Walter Benjamin's concepts in order to describe the way in which Tocqueville tries to arrange relations between the holy and the profane without the necessity of adopting the classical liberal solution to the theologico-political problem by the means of introducing a religiously neutral state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Taubes, Teologia a teoria polityczna, przekł. R. Kuczyński, "Kronos" 2010, nr 2, s. 14-21
  2. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, 1.1, przekł. B. Janicka, M. Król, Znak, Kraków 1996, s. 9.
  3. P. Marczewski, Wędzidło Minotaura. Tocqueville i pochwała religii obywatelskiej, [w:] Dawne idee, nowe problemy, red. P. Śpiewak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 89-108.
  4. W. Benjamin, O pojęciu historii, przekł. K. Krzemieniowa, [w:] Anioł historii, wybór i oprać. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 413.
  5. A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, przekł. H. Szumańska-Grossowa, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005, s. 40.
  6. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. 2, przekł. B. Janicka, M. Król, Znak, Kraków 1996, s. 78.
  7. A de Tocqueville, Listy, wybór, wstęp i oprać. I. Grudzińska-Gross, przekł. Б. Janicka, Znak, Kraków 1998, s. 128.
  8. P. Manent, Czynnik teologiczno-polityczny, przekł. W. Dłuski, "Przegląd Polityczny" 2008, nr 88, s. 128-129.
  9. E. Jacobson, The Metaphysics of the Profane. The Political Theology of Walter Benjamin and Gershom Sholem, Columbia University Press, New York 2003, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu