BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golejewska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Eksport jako czynnik rozwoju regionalnego : aspekt teoretyczny
Export as a Factor of Regional Development : a Theoretical Aspect
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 2, s. 269-279, rys., tabl., bibliogr. 20 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Eksport, Rozwój regionalny, Wzrost gospodarczy, Konkurencyjność eksportu, Elastyczność dochodowa
Export, Regional development, Economic growth, Export competitiveness, Income elasticity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dysproporcje w rozwoju regionów są cechą charakterystyczną większości państw. W przeciwieństwie do związku między eksportem i wzrostem gospodarczym na poziomie kraju, wpływ handlu na zróżnicowanie regionalne nie jest oczywisty. Celem artykułu jest analiza teoretyczna wpływu eksportu na rozwój regionu. Pierwsza część opracowania zawiera analizę zależności między eksportem a wzrostem gospodarczym kraju oraz implikacje dla konkurencyjności regionalnej. Autorka wskazuje tu na rolę dywersyfikacji eksportu w zakresie utrzymania stałych dochodów z eksportu w obliczu wahań na rynkach światowych. Analiza skupia się na dwóch typach dywersyfikacji: horyzontalnym i wertykalnym. Stabilizacja związana z dywersyfikacją osiągana jest kosztem korzyści efektywnej alokacji czynników produkcji wynikającej ze specjalizacji. Dodatkowo, autorka analizuje różne mechanizmy, w wyniku których działalność eksportowa może prowadzić do wzrostu produktywności w kraju i regionie. Mowa tu przede wszystkim o wykorzystaniu korzyści skali i związanej z tym specjalizacji pracy oraz transferze technologii. W kolejnej części analizie poddano rozwinięty model kumulatywnej przyczynowości autorstwa Kaldor'a, Dixon'a i Thirwall'a (KDT), który stanowi zaprzeczenie dla popularnych w ostatnich latach modeli konwergencji. Kombinacja wyższej elastyczności dochodowej popytu na eksport regionu i niskiej elastyczności dochodowej popytu na import w połączeniu z efektem Verdoorn'a (kumulatywnej przyczynowości wynikającej z rosnących korzyści skali i endogenicznego wzrostu techno-logicznego) prowadzi do skumulowanego wzrostu. Zasada ta działa również w drugą stronę. Jeśli region zdominowałyby firmy, które eksportują produkty o relatywnie niskiej elastyczności dochodowej, typu standardowe produkty znajdujące się w fazie "dojrzałej" i jednocześnie zależne od importu, w regionie nastąpiłoby skumulowane pogorszenie sytuacji ekonomicznej. Model KDT posiada istotne ograniczenia, mianowicie nie uwzględnia, w sposób wyraźny, sprzężeń zwrotnych występujących między regionami oraz pomija fakt, że poziom innowacji w regionie może być wynikiem nakładów na działalność badawczo-rozwojową ponoszonych w firmach, a nie dyfuzji wiedzy. (oryginalny abstrakt)

The paper relates to factors determining regional development. The aim of the paper was to analyse theoretically the relationship between export and regional growth, particularly in the context of productivity growth. The analysed model was the Kaldor-Dixon-Thirlwall (hereafter KDT) model, in which the competitiveness of the export-base is linked to (non-price) quality improvements brought about by increases in productivity rather than by terms-of-trade price differences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Study of the Factors of Regional Competitiveness. A draft final report for the European Commission, Directorate-General Regional Policy, Ecorys, Rotterdam., http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf.
 2. Analysis of the Main Factors of Regional Growth: An in-depth study of the best and worst performing European regions, A revised Annual Report (Year 1) for The European Commission, Directorate General Regional Policy (2009), Cambridge Econometrics, Cambridge.
 3. Barro R.J., Sala-i-Martin X. (1995), Economic Growth. New York: McGraw-Hill.
 4. Bernard A. B., Jensen J. B. (1999), Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect, or Both?, " Journal of International Economics" nr 47(1).
 5. Bernard A. B., Jensen J. B. (2004), Exporting and Productivity in the USA, "Oxford Review of Economic Policy" nr 20(3).
 6. Chuang Y. (1998), Learning by doing, the technology gap, and growth, "International economic review" nr 39(3).
 7. Dennis A., Shepherd B. (2007), Trade costs, barriers to entry and export diversification in developing countries, "Policy Research Working Paper" nr 4368, The World Bank.
 8. Dixon R., Thirlwall A.P (1975), A model of regional growth rate differences on Kaldorian lines, "Oxford Economic Papers" nr 27(2).
 9. Grossman G. M., Helpman, E. (1991), Trade, Knowledge Spillovers, and Growth, "European Economic Review" nr 35(2-3).
 10. Harris R. (2008), Models of Regional Growth: Past, Present and Future, SERC Discussion Paper nr 2.
 11. Herzer D., Nowak-Lehnmann D. F. (2006), What does export diversification do for growth? An econometric analysis, "Applied economics" nr 38(15).
 12. Hirshmann A.O. (1958), The Strategy of Economic Development.
 13. Kaldor N. (1970), The case for regional policies, "Scottish Journal of Political Economy" nr 17(4).
 14. Kanbur R., and Venables A. (eds) (2005), Spatial Inequality and Development, Oxford.
 15. McCann P. (2001), Urban and Regional Economics, OUP.
 16. Myrdal G. (1957), Economic Theory and the Underdeveloped Regions¸ London: Duckworth.
 17. Puga, D., Venables A.(1999), Agglomeration and Economic Development: Import Substitution vs. Trade Liberalization, "Economic Journal" nr 109,
 18. Smolny W. (2000), Sources of productivity growth: an empirical analysis with German sectoral data, "Applied Economics" nr 32(3).
 19. Thirlwall, A.P. (1980), Regional Problems are 'Balance-of-Payments' Problems, "Regional Studies", nr 14. University Press for UNU-WIDER: Oxford.
 20. Venables A. (2005), Spatial Disparities in Developing Countries: Cities, Regions and International Trade, "Journal of Economic Geography 5".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu