BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analiza pojemności zadłużeniowej emitentów obligacji zamiennych
Analysis of Convertible Bonds Issuers' Debt Capacity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 81-94, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zadłużenie przedsiębiorstwa, Obligacje zamienne, Kondycja finansowa
Company indebtedness, Convertible bonds, Financial condition
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony badaniom pojemności zadłużeniowej emitentów obligacji zamiennych na akcje w ujęciu statycznym i dynamicznym. Literatura dotycząca pojemności zadłużeniowej prezentuje wiele możliwości jej pomiaru, jednak nie istnieje piśmiennictwo związane z analizą tego zagadnienia w kontekście wykorzystania długu poszerzonego o prawa konwersji na kapitał własny. Artykuł podejmuje próbę uzupełnienia tej luki. Badanie mające na celu ustalenie cech finansowych emitentów obligacji zamiennych na akcje biorące pod uwagę ryzyko związane z zadłużaniem się i zdolność do obsługi zadłużenia, a także specyficzne cechy emisji, zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie amerykańskich spółek giełdowych w okresie 2001-2011. Wyniki badań wskazują na istotne zależności zmiany pojemności zadłużeniowej od stopnia ryzyka wystąpienia trudności finansowych analizowanych spółek. (abstrakt oryginalny)

The paper presents research on debt capacity of convertible bonds issuers in both a static and a dynamic approach. Literature studies showed that there were many possible debt capacity analysis methods, however, there were no publications regarding the issue in question in the context of the use of debt extended by debt-to-equity conversion rights. The contribution of this paper is an attempt at filling this gap. The purpose of this research was to determine the financial characteristics of convertible bonds issuers, taking into consideration the risk related to debt financing and the ability to service debt, as well as factors specific to convertible bonds. The research was conducted on a representative data sample regarding American public companies between 2001 and 2011. The results of the research indicate significant dependence of debt capacity changes on the level of financial distress risk of analyzed companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almeida H., Campello M.: Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment, "The Review of Financial Studies I" 2007, Vol. 20, No. 5, 2007.
 2. Bolton P., Freixas X.: Equity, Bonds, and Bank Debt: Capital Structure and Financial Market Equilibrium Under Asymmetric Information, "Journal of Political Economy" 2000, No. 108.
 3. Cantillo M., Wright J.: How Do Firms Choose Their Lenders? An Empirical Examination, "Review of Financial Studies" 2000, No. 13.
 4. Chirinko R., Singha A.: Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure: A Critical Comment, "Journal of Financial Economics" 2000, No. 58.
 5. Daszyńska-Żygadło K., Marszałek J.: Analiza sektorowych uwarunkowań pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstw - empiryczna weryfikacja modelu LKL, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 6. Faulkender M., Petersen M. A.: Does the Source of Capital Affect Capital Structure?, "Review of Financial Studies" 2006, No. 19.
 7. Isagawa N.: Convertible debt: an effective financial instrument to control managerial opportunism, "Review of Financial Economics" 2000, Vol. 9, Issue 12.
 8. Myers S.: Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977, No. 5.
 9. Myers S.: The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" 1984, 39.
 10. Myers S., Majluf N.: Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have, "Journal of Financial Economics" 1984, No. 13.
 11. Shyam-Sunder L., Myers S.: Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure, "Journal of Financial Economics" 1999, No. 51.
 12. Stiglitz J., Weiss A.: Credit Rationing in Markets and Imperfect Information, "American Economic Review" 1981, No. 71.
 13. Titman S., Wessels R.: The determinants of capital structure choice, "The Journal of Finance" 1988, Vol. 43, No. 1.
 14. Whited T.: Debt, Liquidity Constraints, and Corporate Investment: Evidence from Panel Data, "Journal of Finance" 1992, No. 47.
 15. Definitions of Ratings and Other Forms of Opinion, Fitch Ratings, Feb 2013, www.fitchratings.com.
 16. www.bloomberg.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu