BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchner Wojciech (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Polityka jako zajęcie arcyludzkie
Politics as an All-Too-Human Busines
Źródło
Horyzonty Polityki, 2012, vol. 3, nr 4, s. 141-162
Tytuł własny numeru
Nie-ludzki wymiar polityki
Słowa kluczowe
Ustrój polityczny, Polityka, Demokracja, Moralność, Władza
Political system, Politics, Democracy, Morality, Power
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Esej jest próbą analizy współczesnej polityki demokratycznej w kontekście jej klimatu moralnego, obyczajowego, a także intelektualnego. Spojrzenie to wpisuje się w długą tradycję krytyki demokracji, która odsyła do konserwatywnej myśli XIX stulecia, jako reakcji na upodmiotowienie i desakralizację życia publicznego. Szczególny nacisk położony zostaje na kwestię podmiotowości społecznej i jej demagogiczny wymiar. Na tym podłożu wyrasta bowiem ideologia niemających pokrycia uprawnień człowieka, którą wspiera współcześnie odwoływanie się do praw pluralistycznego społeczeństwa i jego różnorakich, często wzajemnie sprzecznych, systemów wartości, przy wzrastającej obojętności na normy religijne i prawnonaturalne. W kontekście demokratycznej polityki wychodzą na jaw jej arcyludzkie cechy, których najczęściej nie można uważać za pożądane. Pesymistyczny wydźwięk eseju związany jest nade wszystko ze spostrzeżeniem, iż przesączenie do polityki cech wybitnie ludzkich, czyni z niej grę czysto koniunkturalną i pozbawioną wszelkich ograniczeń. Walczący o władzę i pozycję w społeczeństwie człowiek współczesnej demokracji, pozbawiony odpowiedniego zaplecza społecznego i kulturalnego, działa w życiu publicznym pod sztandarem frazesów humanitarnych, co tylko zaostrza brutalny wymiar polityki. (abstrakt oryginalny)

The contemporary democratic policy can be seen as a source of many antidemocratic frustrations. The article is simply an expression of such disappointment, as its aim is to reflect on and to analyse the present pathologies of mass policy in the context of moral and intellectual issues. This view draws upon conservative thinking of the 19th century as an early reaction against the processes of democratization. Particular emphasis has been placed upon the question of social subjectiveness and its demagogic dimension. The essay also pays attention to the fact that the present democratic policy is usually profuse in humanitarian declarations without being able to satisfy them. The appeal to human rights and pluralistic society used to be, and is currently understood as being, a repudiation of the traditional rules of a religious and natural order. In addition, the present democratic policy (in domestic as well as foreign affairs) has an effect on the expression of all-too-human traits and bad manners, which is a consequence of the accidental recruitment of the political staff. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie. T. 2, Księgi XXVI-XXXI, przekł. I. Lewandowski, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
  2. J.D. Cartes, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialisme, Biblioteca del Pensamiento Conservador, Ediciones Almar, Salamanca 2003, s. 212.
  3. N.G. Dâvila, Nowe scholia do tekstu implicite, przekł. K. Urbanek, wyd. Furta Sacra, t. 2, s. 79.
  4. H. Spencer, Jednostka wobec państwa, przekł. uwspółcześnił A. Bosiacki, wyd. Liber, Warszawa 2002, s. 182.
  5. H. Miinklera w książce Wojny naszych czasów, przekł. K. Matuszek, wyd. WAM, Kraków 2004.
  6. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przekł. M. Król, wyd. PIW, Warszawa 1976, s. 278.
  7. F. de Callières, Sztuka dyplomacji, przekł. M. Szerer, wyd. Test, Lublin 1997, s. 90.
  8. Th. Hobbes, Lewiatan, przekł. Cz. Znamierowski, wyd. PWN, Kraków 1954, księga I, rozdz. 13, s. 110.
  9. C. Schmitt, Tyrania wartości, przekł. Б. Kuźniarz, "Kronos" 2008, nr 3, s. 39 i 44.
  10. De Maistre, Wieczory petersburskie, przekł. M. Bucholc, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu