BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzych Magdalena Joanna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży; Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Dysfunkcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim w małych i średnich przedsiębiorstwach
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2009, nr 1-2, s. 26-35, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Mobbing, Praca w stresie, Wypalenie zawodowe
Small business, Human Capital Management, Mobbing, Work under pressure, Professional burnout
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zarządzanie kapitałem ludzkim jest specyficzną działalnością, która dotyczy różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem człowieka w organizacji. Ma ono służyć przede wszystkim realizacji celów przedsiębiorstwa oraz indywidualnych założeń ludzi tworzących daną instytucję. Celem artykułu jest refleksja nad rolą, jaką dysfunkcje odgrywają w zarządzaniu kapitałem ludzkim w małych i średnich przedsiębiorstwach, do których należą również agencje ubezpieczeniowe. W materiale zaprezentowane zostały także wybrane dysfunkcje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyniki badań własnych autorki, przeprowadzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach (pośrednictwa, agencje ubezpieczeniowe) województwa podlaskiego. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 o zmianie ustawy - Kodeks pracy, Dz.U. z 2003 r. nr 213 poz. 2081.
 2. Aniszewska G., Gielnicka I. 2000. Czarna owca. Mobbing jako patologia motywowania pracowników. Personel, nr 2/71.
 3. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T. 2004. Mobbing, patologia zarządzania personelem, Warszawa: Difin.
 4. Hobfoll S.E. 2006. Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. 2005. Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Karney J.E. 2007. Psycho pedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 7. Lazarus R.S. 1986. Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, nr 40-41 (3-4).
 8. Litzke S.M., Schuh H. 2007. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 9. Marek T. 2000. Stres i zmęczenie psychiczne w procesie pracy. Czasopismo Psychologiczne, 6 (1-2).
 10. Maslach Ch. 2006. Wypalanie w perspektywie wielowymiarowej. w: H. Sęk (red.) Wypalanie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy i zapobieganie. Warszawa: PWN.
 11. Mieścicka L. 2002. Pracoholizm, Warszawa: PTP.
 12. Mikołajczyk Z. 1994. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Warszawa: PWN.
 13. Ogińska-Bulik N. 2006. Stres zawodowy w zawodach usług społecznych, Warszawa: Difin.
 14. Ratajczak Z. 2007. Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: WN PWN.
 15. Robbins S.R. 2004. Zachowania w organizacji, Warszawa: PWE.
 16. Sęk H. 2006. Wypalanie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: WN PWN.
 17. Sołtys A. 2001. Mobbing w organizacji - anatomia zjawiska. Zeszyty Naukowe WSHE, "Zasoby Ludzkie w Organizacji", nr 4.
 18. Szewczyk H. 2002. Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą - nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 6.
 19. Szmagalski J. 2004. Stres i wypalanie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 20. Terelak J.F. 2007. Stres zawodowy, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 21. Tylka J. 2000. Zdrowie menedżera. Psychologiczne ramy dla relacji: styl życia a zdrowie i choroba, Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu