BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Niestandardowe formy zatrudnienia w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2009, nr 1-2, s. 36-46, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia
Employment, Employment forms, Flexible employment
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Współczesne gospodarki stają w obliczu nowych zjawisk ekonomicznych, wymuszających zmianę dotychczasowego modelu prawa pracy. Powszechny proces globalizacji i internacjonalizacji, a także dynamiczny rozwój technologii i teleinformatyki, skłaniają do poszukiwania determinant poprawiających konkurencyjność przedsiębiorstw. Na przełomie XX i XXI w coraz częściej odchodzi się od modelu tradycyjnego zatrudnienia, czyli wykonywania pracy w ramach stosunku pracy między pracownikiem a zatrudniającym go pracodawcą, zawartego na podstawie bezterminowej umowy o pracę, w stałych godzinach, według powszechnie obowiązujących norm pracy, najczęściej świadczonej w siedzibie i pod kontrolą pracodawcy. Coraz większą popularnością na rynku pracy cieszą się elastyczne (nietypowe) formy zatrudnienia, które obejmują zatrudnienie nieregulowane umową o pracę, zatrudnienie na czas określony, w niepełnym wymiarze, w nieregularnym czasie, a także poza siedzibą pracodawcy. Rozwój elastycznych form zatrudnienia jest jednym z najważniejszych zjawisk na rynku pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej w ciągu ostatnich trzech dekad. Przyjmuje się, że odgrywa ono wiodącą rolę w uelastycznieniu rynku pracy. Z tego też względu w artykule, po krótkim wprowadzeniu, zdefiniowano alternatywne formy zatrudnienia, następnie omówiono najważniejsze rodzaje elastycznych form zatrudnienia oraz ich podstawowe wady i zalety. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran K.W., Cwietniak M., Dorre-Nowak D., Walczak K. (2009) Prawo pracy, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 2. Bąk E. (2006) Elastyczne formy zatrudnienia, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 3. Czekaj J., Teczke J. (2006) Telepraca w orbitalnych strukturach sieciowych. w: Hopej M. (red.) Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 79.
 4. Encyklopedia - Prawo nie tylko dla prawników (2002), Bielsko Biała.
 5. Hajn Z. (2002) Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne. w: Borkowska S. (red.) Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. Warszawa: IPiSS.
 6. Houseman S.N. (1995) Part-Time Employment in Europe and Japan. Journal of Labour Research, Vol. XVI, No. 3.
 7. Huws K. (1987) Teleworking: Guidelines for Good Practice, Report 329, The Institute for Employment Studies, kwiecień.
 8. Kryńska E. (red.) (2001) Symulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty. Warszawa: IPiPS.
 9. Moszyński M., Ritter H. (2003) Niezależni współpracownicy firm jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. PiZS, nr 12.
 10. OECD (2006) Employment Outlook 2006, OECD, Paris.
 11. OECD (2007) Employment Outlook 2007, OECD, Paris.
 12. Paas T., Eamets R. et al. (2006) Labor Market Flexibility, Flexicurity and Employment: Lessons of the Baltic States, Hauppauge NY: Nova Science.
 13. Standing G. (1997) Globalization, Labour Flexibility and Insecurity: The Era of Market Regulation. Europen Journal of Industrial Relations, Vol. 3, No. 1.
 14. Treu T. (1992) Labour Flexibility in Europe. International Labour Review, Vol. 131, No. 4-5.
 15. Rojot J. (1998) Working Time in Industrialised Countries: The Recent Evolution. w: Blanpain R., Engels C. (red.) Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialised Market Economies. Labour Law, The Hague - London - Boston.
 16. Wiśniewski Z. (2001) Elastyczne rynki pracy: moda czy konieczność? w: Wiśniewski Z. (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 17. Wróbel P. (2007) Problemy zarządzania telepracownikami. w: Czubasiewicz H., Golnau W. (red.) Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2.
 18. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 roku (2009), GUS, Warszawa.
 19. Zalega T. (2003a) Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej. Nowe Życie Gospodarcze, nr 5.
 20. Zalega T. (2003b) Wpływ globalizacji na rynek pracy. Nowe Życie Gospodarcze, nr 4.
 21. Zalega T. (2005) Rynek pracy w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. w: Nowak A.Z. (red.) Fenomen transformacji. Próba analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu.
 22. Zalega T. (2008a) Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji. Ekonomista, nr 6, Warszawa.
 23. Zalega T. (2008b) Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Zalega T. (2009) Praca zdalna - obszar przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. MBA, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu