BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Alicja (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Największe rynki franchisingowe Europy - podobieństwa i różnice
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2009, nr 1-2, s. 47-58, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Franchising, Zastosowania franchisingu, Analiza porównawcza
Franchising, Franchise application, Comparative analysis
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Francja, Niemcy, Wielka Brytania
France, Germany, United Kingdom
Abstrakt
Franchising jako forma współpracy przedsiębiorstw jest coraz powszechniej wykorzystywany w europejskim obrocie gospodarczym. Funkcjonujące w poszczególnych krajach sieci franchisingowe oraz działające w ich ramach placówki tworzą odpowiednio stronę podażową i popytową rynku franchisingu. Kształt, a także tempo i kierunki zmian zachodzące na rynkach franchisingowych zależą od wielu różnorodnych czynników, w związku z czym mogą prezentować się odmiennie w poszczególnych krajach. Przedmiotem artykułu jest analiza rozwoju instytucji franchisingu w Europie. Badaniem objęte zostały największe rynki franchisingowe Europy: Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Analizę porównawczą rynków przeprowadzono, opierając się na wybranych kryteria, takich jak m.in.: rozmiar rynku, jego struktura sektorowa, branżowa i geograficzna, wiek, a także generowane przez franchising zatrudnienie oraz obroty. Ponadto uwzględniony został aspekt prawnego uregulowania kontraktu franchisingowego oraz istnienie ogólnokrajowej instytucji promującej franchisingową formułę działalności na obszarze danego kraju. Zestawienie informacji w powyższym zakresie dla poszczególnych rynków oraz obserwacja ich zmian w czasie pozwoliła zauważyć, iż wśród cech charakterystycznych dla analizowanych państw istnieją w obszarze franchisingu zarówno podobieństwa, jak i różnice. Jednocześnie przeprowadzona analiza wskazuje, iż stopień dojrzałości danego rynku franchisingu jest funkcją czasu, zależy on bowiem w znacznym stopniu od długości okresu występowania franchisingu w obrocie gospodarczym danego kraju. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Die Entwicklung in Franchise-Geschäft. 2007. http://www.dfv-franchise.de.
 2. Doing Business in Germany: A Country Commercial Guide for U.S. Companies. 2006. U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State, Washington.
 3. Eurostat. 2007. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 4. Faria R.M. 2007. France: Market Research Briefs - Franchising. http://www.buyusa.gov/france.
 5. Franchise Research. 2006. http://www.conceptrmt.co.uk.
 6. Franchising Market Report 2003. 2003. KeyNote, Hampton.
 7. Franchising Market Report 2006. 2006. KeyNote. Hampton.
 8. Francia: Analisi Settoriale - Franchising. 2006. http://www.franchising-net.org.
 9. Fröhlich D. 2003. Über den Deutschen FranchiseVerband. Franchise Erfolge, nr 1.
 10. Pokorska B. 1997. Franchising we Francji. Handel Wewnętrzny, nr 4-5.
 11. Quarterly Report on Small Business Statistics. 2000. Bank of England - Domestic Finance Devision. Londyn.
 12. Stanworth J., Purdy D., Price, S. 1997. Franchise growth and failure in the USA and UK: a troubled dreamworld revisited, Franchising Research: An International Journal, nr 2.
 13. Steiger O. 2006. The Property Foundation of Franchising. Institut für Konjunktur - und Strukturforschung Discussion Paper, nr 35, Brema.
 14. The NatWest/British Franchising Association Annual Survey of Franchising 2004. 2004. British Franchising Association. Oxford.
 15. The NatWest/British Franchising Association Annual Survey of Franchising 2006. 2006. British Franchising Association. Oxford.
 16. Wingral R. 2006. Zukunftsmarkt Franchising, Wingral & Partner Unternehmenberatung für Franchising und Innovation. Berlin.
 17. Worthington J. 2007. Franchise your business in France. http://www.franchise-international.net.
 18. Zimmer C. 2007. French Franchise Federation. http://www.bvv.cz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu