BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puczkowski Benedykt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Dyktatura czasu w pracy menedżera
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2009, nr 1-2, s. 102-107, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Czas pracy, Analiza czasu pracy, Pomiar czasu pracy, Ruchomy czas pracy, Zarządzanie czasem pracy
Manager, Working time, Working time analysis, Measuring work time, Flexible working time, Working time management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Racjonalne gospodarowanie czasem, dotyczy nie tylko menedżerów, ale jest także powszechną zasadą obejmującą całą sferę organizacyjną instytucji komercyjnych, non profit i państwowych. Długie oczekiwanie na decyzje, zbytnie sformalizowania życia społecznego, nieudolna i mało efektywna służba publiczna, zła infrastruktura komunikacyjna, zapóźnienia w dostosowaniu rozwiązań prawnych do wymagań nowej ekonomii to tylko niektóre przyczyny tracenia czasu. Dezorganizacja czasu pracy kierowników jednostek negatywnie odbija się na aspektach gospodarczych, organizacyjnych i wychowawczych. Kształtowanie pożądanych postaw społecznych wymaga określonych wzorców zachowania, godnych naśladowania przykładów organizatorów życia społecznego. Podjęto problem gospodarowania czasem w zależności od płci, wieku i wykształcenia menedżera. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Erikson R.S., Wlezien Ch. X008. The economy and presidential vote: What leading indicators reveal well in advance. International Journal of Forecasting, nr X4, s. 218-226.
  2. Graczyk M., Adamczyk J., Kaźmierczak L. 2008. The influence of0formal management systems on the grows innovativeness of the enterprises from the country of Lubuskie, Vol. 12, No. 1, Zielona Góra: Management, Technical University Zielona Góra.
  3. Kobyliński W. 2005. Podstawy współczesnego zarządzania. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
  4. Juchnowicz M. (red.) 2007. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Warszawa: Difin, Warszawa.
  5. Moczulska M., Stankiewicz J. 2007. The Participation of Employees in the Organization Management and their Job Satisfaction, Vol. ll, No. X, Zielona Góra: Management, Technical University Zielona Góra.
  6. Penc J. 2005. Role i umiejętności menedżerskie. Warszawa: Difin.
  7. Stankiewicz J., Moczulska M., Bortnowska H. 2007. Cechy pracowników predysponujące do partycypacji. Możliwości ich identyfikowania w procesie selekcji, w: Stankiewicz J. (red.) Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
  8. Strelau J. (red.) X007. Psychologia, podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.
  9. Terelak J.F. X005. Psychologia organizacji i zarządzania. Warszawa: Difin.
  10. Tokarski S. 1998. Kierowanie ludźmi, Koszalin Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu