BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdziarski Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kapitał społeczny w sieci relacji
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 2, s. 7-15, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Marketing relacji
Social capital, Relationship marketing
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Umiejętność budowania i eksploatowania relacji jest jedną z kluczowych kompetencji menedżerów. Nabiera ona szczególnego znaczenia w silnie usieciowionych przemysłach wymagających współpracy wielu podmiotów. Dzięki relacjom menedżerowie mogą uzyskać dostęp do cennych zasobów i umiejętności innych organizacji oraz instytucji. Znaczenie i wartość relacji jest fundamentem teorii kapitału społecznego. W artykule przedstawiam definicje kapitału społecznego i badania tego pojęcia na gruncie nauk o zarządzaniu. Badania te prowadzone są najczęściej w ramach paradygmatu analizy strukturalnej z wykorzystaniem technik analiz sieci społecznej. Po przedstawieniu najważniejszych założeń teorii kapitału społecznego będę chciał zaproponować zestawienie podstawowych wymiarów jego analizy z popularnymi koncepcjami gron konkurencji i sieci wartości, które opisują przewagę relacyjną, wychodząc z innych tradycji naukowych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P.S., Kwon S. 2002. Social Capital: Prospects for a New Concept. Academy of Management Review, vol. 27, nr 1, s. 17-40.
 2. Borgatti S.P., Foster P.C. 2003. The Network Paradigm in Organizational Research: A Review of Typology. Journal of Management, vol. 29, s. 991-1013.
 3. Brandenburger A., Nalebuff, B. 1995. The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy. Harvard Business Review, July-August.
 4. Burt R. 1997. The Contingent Value of Social Capital. Administrative Science Quarterly, s. 339-365, June.
 5. Castilla E.J., Fernandez R., Moore P. 2000. Social Capital at Work: Networks and Employment at a Phone Center. American Journal of Sociology, vol. 105, nr 5, s. 1288-1356.
 6. Czakon W. 2005, Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, nr 5, s. 5-8.
 7. Coleman J.S. 1988. Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, nr 94, s. 95-120.
 8. Dyduch W. 2004, Składniki i wymiary kapitału społecznego organizacji. Organizacja i Kierowanie, nr 1(115).
 9. Dyer J.H., Signh H. 1998. The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. The Academy of Management Review, vol. 23, nr 4, s. 660-679.
 10. Gargiulo M., Bernassi M. 1999. The dark side of social capital. W: Leenders R.Th.A.J., Gabby, S.M. (red.) Corporate social capital and liability, s. 298-322, Londyn: Kluwer Academic Press.
 11. Gittell R.A. 1998. Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy, Sage Publications.
 12. Granovetter M. 1973. The strength of weak ties. American Journal of Sociology, nr 78, s. 1360-1380.
 13. Hansen M.T. 1999. The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organizational subunits. Administrative Science Quarterly, nr 44, s. 82-111.
 14. Jacobs J. 1965. The death and life of great American cities, London: Penguin Books.
 15. Kern H. 1998. Lack of trust, surfeit of trust. Some causes of the innovation crisis in German industry. w: Lane C., Bchman R. (red.) Trust within and between organizations, s. 203-213, New York: Oxford University Press.
 16. Kraatz M. 1998. Learning by Association? Interorganizational Networks and Adaptation to Environmental Change. The Academy of Management Journal, vol. 41, nr 6, s. 621-643.
 17. Krackhardt D., Hanson, J.R. 1993. Informal networks: the company behind the chart. Harvard Business Review, Jul-Aug, s. 104-111.
 18. Naumann Von J., Morgenstern O. 1944. Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press.
 19. Ouchi W. 1980. Markets, Bureaucracies and Clans. Administrative Science Quarterly, nr 25, s. 129-141.
 20. Podolny J.M., Page K.L. 1998. Network forms of organization, Annual Review of Sociology, vol. 24, s. 57-76.
 21. Porter M. 1999. Clusters and the New Economic of Competition. Harvard Business Review, Nov-Dec, s. 77-90.
 22. Porter M. 2001. Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
 23. Pruitt D., Rubin, J. 1986. Social conflict. Escalation, stelmate and settlement, Random House.
 24. Prusak L., Cohen D. 2002. How to invest in social capital, HBR OnPoint, Harvard Business School Publishing Corporation.
 25. Putnam R.L. 1991. Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton University Press.
 26. Stratege Management Journal. 2000. zeszyt specjalny, nr 21(3).
 27. Tsai W., Ghoshal S. 1998. Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks. The Academy of Management Journal, vol. 41, nr 4, s. 464-476.
 28. Uzzi B. 1997. Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embedde- dness. Administrative Science Quarterly, vol. 42.
 29. Uzzi B., Dunlap S. 2005. How to Built Your Network. Harvard Business Review, December.
 30. Woolcock M. 2001. The place of social capital in understanding social and economic outcomes. Isuma: Canadian Journal of Policy Research, nr 1(2), s. 11-17.
 31. Wellman B. 1988. Structural analysis: from method and methaphor to theory and substance. w: Wellman B., Berkowitz S.D. (red.). Social structures: A Network Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu