BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Bogdan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Nowe problemy z wielokulturowością
New Problems about Multiculturalism
Źródło
Horyzonty Polityki, 2011, vol. 2, nr 3, s. 61-70
Tytuł własny numeru
Edukacja polityczna
Słowa kluczowe
Wielokulturowość, Prawa człowieka, Tożsamość, Stosunki międzynarodowe
Multicultural, Human rights, Identity, International relations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Litwa
Poland, Lithuania
Abstrakt
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z cieszącą się obecnie szerokim uznaniem koncepcją polityki wielokulturowej, przede wszystkim w wymiarze doktrynalno-prawnym. Należy podjąć namysł nad zasadniczą zmianą w sposobie myślenia: otóż następuje przeniesienie dyskursu praw człowieka na poziom zbiorowości ludzkich różnicowanych wedle kryterium np. gender (płci społecznej). W tej sytuacji można dostrzec znaczny zasób niejasności czy paradoksów, przy czym wypada jasno podkreślić dwa aspekty całego "projektu": po pierwsze, problem osłabienia związku pomiędzy obywatelskością (w państwie narodowym) a tożsamością kulturową; po drugie, zagrożenie płynące z "trybalizacji" systemu prawnego. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the issues related to the now renowned concept of multicultural policy, especially with regard to its doctrinal and legal background. A gross change in thinking must be taken into consideration: he discourse on human rights has gradually been tranferred to the level of communities of people differing from each other on the criterion, e.g., of gender. In this situation we can see a number of ambiguities or paradoxes while there are two aspects of the whole "project" that must be underlined: first, the problem of weakening the connection between citizenship (in a nation state) and cultural identity; second, the threat of "tribalization" of the law system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu