BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paratore Simone Gabriele (University of Messina, Italy)
Tytuł
The Role of the Marina System as a Territorial System Gateway
Porty jako "bramy" centrów turystycznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 211-218, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Transport morski, Turystyka, Porty morskie
Sea transport, Tourism, Seaports
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Włochy
Italy
Abstrakt
Turystyka rejsowa w coraz większym stopniu staje się branżą, która przyciąga duże inwestycje, gdzie różne podmioty, każdego dnia zdają się być coraz bardziej zainteresowane decyzjami dotyczącymi nowych form porozumienia na poziomie produkcji, organizacji i pracy, dla wdrożenia innowacyjnych strategii. Dziś głównymi graczami w sektorze portowym są władze portowe, mogące wpływać na rozwój ruchu rejsowego w portach i napływ turystów do "miejsc przeznaczenia wycieczek", w których się znajdują, zarówno w ujęciu ilościowym i jakościowym, na poziomie krajowym i międzynarodowym. W ostatnich latach nasiliło się przekonanie o strategicznym znaczeniu portów dla rozwoju celów turystycznych, które są w stanie pomieścić nowoczesne i funkcjonalne i łatwo dostępne obiekty, oferujące klientowi końcowemu kompleksowe usługi turystyczne. Zamiarem jest stworzenie warunków, w których sprzężenie branży wycieczek rejsowych z portami daje możliwość dokonywania trwałych zmian w otoczeniu, aby uzyskać pozytywne efekty współpracy na dużych obszarach miast portowych i okolic. (abstrakt oryginalny)

The cruise industry is increasingly becoming a sector that attracts huge investements, in which different actors seem to have a growing interest in decisions involving new forms of productive, organizational and working arrangements for the implementation of innovative strategic choices. Nowadays, the main players in the port sector are only port authorities that may play a role in the development of cruise traffic in ports and tourist flows to the "destination" where they are located both in terms of quantity and quality, at national and international level. In recent years, a belief was prevalent about the strategic importance of marinas for the development of a tourist destination, able to accommodate modern and functional facilities that facilitate accessibility and are able to supply complex tourism-related services to the final customer. The intention is to create the conditions in which the coupling of the cruise sector in a port area is a generator or an opportunity to make sustainable interventions in the territory such as to have those positive multi-field effects over large portions of the port city and surrounding area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bassi, F.: Analisi di mercato, ed. Carrocci 2008.
  2. Del Colle, E.: Tecnopoli, ed. F. Angeli 2007.
  3. Golinelli, G.M.: L'approccio sistemico al governo dell'impresa. Vol. I° - L'impresa sistema vitale, Cedam, Padova 2000.
  4. Il traffico crocieristico in Italia nel 2010: In Risposte Turismo. 2010.
  5. Marcucci, E., Musso, E., a cura: Sostenibilitŕ, qualitŕ e sicurezza nei sistemi di trasporto e logistica, ed. F. Angeli, Milano 2011.
  6. Rispoli, M., Tamma, M.: Le imprese alberghiere, Cedam, Padova 1996.
  7. Sciarelli S. (a cura di): Il Management dei Sistemi Turistici Locali, strategie e strumenti per la governance, Giappichelli editore, Torino 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu