BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumska Małgorzata (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Warunki jakości usług bankowych
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 2, s. 77-88, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Usługi bankowe, Jakość usług, Analiza błędów ludzkich
Banking services, Quality of services, Human Reliability Analysis (HRA)
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zarządzanie jakością w ostatnim czasie stało się ważnym zagadnieniem w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w sektorze usług finansowych, jako znaczący czynnik przewagi konkurencyjnej. Śledzenie funkcjonowania systemu jakości pozwala na wychwycenie i zapobieganie błędom, co ma służyć poprawie jakości pracy w organizacji. Błędy powstające w procesie pracy wpływają na jakość usług, a tym samym na jakość obsługi klienta i w konsekwencji na wizerunek firmy, a także na wzrost kosztów związanych z dokonywaniem poprawek i wzrost ryzyka operacyjnego. W artykule zaprezentowano, jak ujmuje te tematy literatura. W rozdziale szóstym są przedstawione dwa rodzaje błędów popełnianych przez pracowników operacyjnych: błędy funkcjonalne oraz błędy. Następnie została zaprezentowana lista i opis najczęściej występujących błędów wyselekcjonowanych na podstawie przeprowadzonych przez autorkę badań pilotażowych. Wymieniono także pięć hipotez na temat powstawania błędów i opisano metodologię przeprowadzenia dalszych badań. Przedstawiono także zadania pracowników operacyjnych w banku. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cronin J.J., Taylor S.A. 1992. Measuring Services Quality: A Reexamination and Extension. Journal of Marketing, nr 56, za: Opolski K. (red.) 2004. Monitorowanie jakości w banku, Warszawa: CeDeWu.
 2. Crosby P.B. 1979. Quality Is Free: The Art. Of Making Quality Certain, New York: New American Library, za: Opolski K. (red.) 2004. Monitorowanie jakości w banku, Warszawa: CeDeWu.
 3. Garczarczyk J. 2002. Determinanty jakości usług bankowych. Ekonomia, nr 5.
 4. Garvin D. 1984. What Does Produkt Quality Really Mean. Sloan Management Journal, nr 26, za: Opolski K. (red.) 2004. Monitorowanie jakości w banku, Warszawa: CeDeWu.
 5. Kasiewicz S. 2005. Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Warszawa: SGH.
 6. Kay J. 1996. Podstawy sukcesu firmy, Warszawa: PWE.
 7. Krzemiń E., Wolniak R. 2004. Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych, Bielsko-Biała: WSBiF.
 8. Lewandowski D. 2004. Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. Bank i Kredyt, nr 4.
 9. Opolski K. (red.) 2002. Doskonalenie jakości w bankach, Warszawa: CeDeWu.
 10. Opolski K. (red.) 2004. Monitorowanie jakości w banku, Warszawa: CeDeWu.
 11. Parasurman A., Zeithaml V.A., Berty L. 1985. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, nr 49, za: Opolski K. (red.) 2004. Monitorowanie jakości w banku, Warszawa: CeDeWu.
 12. Reeves C.A., Bednar D.A. 1994. Defining Quality: Alternatives and Implications. Academy of Management Review, nr 19, za: Opolski K. (red.) 2004. Monitorowanie jakości w banku, Warszawa: CeDeWu.
 13. Rogoziński K. 2006. Zarządzanie relacjami w usługach, Warszawa: Difin.
 14. Rust R.T., Metters R. 1996. Mathematical Models of Services. European Journal of Operational Research, nr 91, za: Opolski K. (red.) 2004. Monitorowanie jakości w banku, Warszawa: CeDeWu.
 15. Skrzypek E. 2001. Zarządzanie jakością usług bankowych. Bank, nr 1.
 16. Wolniak R. (red.) 2006. Wybrane metody zarządzania jakością dla sektora usług finansowych, Bielsko-Biała: WSBiF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu