BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puczkowski Benedykt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 2, s. 99-110, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Fundusze pożyczkowe, Menedżer, Wyniki badań
Family-owned business, Loan funds, Manager, Research results
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przedsiębiorca tworzący strategię rozwoju przedsiębiorstwa opiera się na różnych przesłankach: obiektywnych i subiektywnych. Rozwój przedsiębiorstwa wymaga nakładów kapitałowych, najczęściej większych, niż wynoszą zasoby własne. Mikrofirmy oraz przedsiębiorstwa w okresie inicjacji działalności najczęściej nie mają historii kredytowej i możliwości zabezpieczenia kredytu. W takiej sytuacji pomocne są fundusze pożyczkowe, które obniżają ryzyko decyzyjne i wspierają rozwój. W artykule zaprezentowano zachowania i motywacje menedżerów-właścicieli zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi (bez zdolności kredytowej) z użyciem funduszy pożyczkowych. Przedstawiono analizę wyników badań efektywności ekonomicznej i społecznej, decyzji menedżerskich skorelowanych z doświadczeniem (wiekiem) oraz przygotowaniem teoretycznym (wyszkoleniem). (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek J. 2006. Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - doświadczenia polskie i zagraniczne, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 2. Bednarski M., Wilkin J. (red.) 2007. Ekonomia dla prawników i nie tylko, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "Lexis Nexis".
 3. Dobni C.B. 2008. Measuring innovation culture In organizations, The development of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis. European Journal of Innovation Management, nr 11(4), s. 539-559.
 4. Golnau W., Kalinowski M., Litwin J. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: CEDEWU. PL Wydawnictwo Fachowe.
 5. Eddleston K.A., Otondo R.F., Kellermanns F.W. 2008. Conflict, Participative Decision-Making, and Generational Ownership Dispersion: A Multilevel Analysis. Journal of Small Business Management Milwaukee, nr 46(3), s. 456-485.
 6. Fiedor B., Graczyk A. (red.) 2006. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, Białystok: Wydawnictwo Ekonomiczne i Środowisko.
 7. Jajuga K., Jajuga L. 1998. Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Jajuga K., Jajuga L. 2007. Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Lichtarski J. (red.) 2005. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 10. Love E.G., Cebon P. 2008. Meanings on Multiple Levels: The Influence of Field-Level and Organizational-Level Meaning System on Diffusion. Journal of Management Studies, nr 2, s. 239-266.
 11. Nogalski B., Ronkowski R. 2007. Współczesne przedsiębiorstwo - problemy funkcjonowania i zatrudnienie, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 12. Nosal C.S. 2001. Psychologia myślenia i działania menedżera, Wrocław: Akade.
 13. Nutt P.C. 2008. Investigating the Success of Decision Making. Journal of Management Studies March, nr 45(2), s. 425-455.
 14. Obłój K. 2000. Strategia sukcesu firmy, Warszawa: PWE.
 15. Obłój K. 2001. Strategia organizacji, Warszawa: PWE.
 16. Obłój K. 2007. O zarządzaniu refleksyjnie, Łódź: ML Biznes.
 17. Ort J.R., Duin P.A. 2008. The evolution of innovation management towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, nr 11(4), s. 522-538.
 18. Penc J. 2005. Sztuka skutecznego zarządzania - kierowanie firmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Europejską, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 19. Penc J. 2005. Role i umiejętności menedżerskie, Warszawa: Difin.
 20. Piasecki B. 2001. (red.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Warszawa: PWN.
 21. Puczkowski B. 2005. Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 22. Stankiewicz M.J., Sudoł S. 1999. Polskie przedsiębiorstwa po ośmiu latach transformacji ustrojowej. w: Haffer M., Sudot S. (red.) Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 23. Strelau J. 2007. Psychologia, podręcznik akademicki. T. 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 24. Sudoł S. 2002. Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania "Dom Organizatora".
 25. Śliwa J., Hajduk-Poptawska K. 2006. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UW.
 26. Vel CH., Vel-Merkoulova Y.V. 2008. The risk perceptions of individual investors. Journal of Economic Psychology, nr 29, s. 226-252.
 27. Wierzbiński J. 2006. Statystyka opisowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UW.
 28. Wiig K. M. 1997. Knowledge Management: An Introduction and Perspective. The Journal of Knowledge Management, nr1(12), s. 6-14.
 29. www.eurostat.com. 2006. Statistic in focus - industry, trade and services - 24/2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu