BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żołnierski Aleksander (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
Tytuł
Wykorzystanie technologii informacyjnej a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 1, s. 7-22, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Technologia informacyjna, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyniki badań
Small business, Information Technology (IT), Enterprise innovation, Research results
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawione są najważniejsze wyniki badania zrealizowanego wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie dotyczyło określenia stopnia innowacyjności i zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w firmach, których nie obejmują badania Głównego Urzędu Statystycznego. Zrealizowane badania wskazują, że stopień wykorzystania technologii informacyjnej (TI) w polskich przedsiębiorstwach wciąż znajduje się na poziomie, który można określić jako dość już zaawansowany, lecz jeszcze niewystarczający, aby TI stanowiła efektywne narzędzie w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Inwestycje w TI zarówno w zakresie dotyczącym prowadzonych wewnątrz przedsiębiorstwa procesów, jak i organizacji firmy realizowane są przede wszystkim w podmiotach, które i tak charakteryzują się wyższą od przeciętnej konkurencyjnością i postrzegane są w otoczeniu, w jakim działają jako nowoczesne i innowacyjne. Przeprowadzone badania dają obraz stopnia wykorzystania technologii informacyjnych w kilku płaszczyznach. Jedną z nich jest zakres zastosowań komputerów i Internetu w polskich przedsiębiorstwach w związku z innowacyjnością. Na podstawie wyników badania trudno jednoznacznie stwierdzić, że polskie MSP wykorzystują dostępne narzędzia w zakresie TI w sposób efektywny, pomimo że istnieje silna korelacja między poziomem innowacyjności a stopniem wykorzystania TI. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Demoskop. 2002. Internet w firmach sektora MSP - raport z badań, Warszawa: PARP.
 2. Fariselli P. 2003. Learning from Deeds: Inputs to EU Policy. Deeds Workshop: The Impact of Public Information on Enterprise, Government, Research in the Enlarged European Knowledge-based Economy, October.
 3. Grudzewski W., Hejduk I. (red.) 2000. Przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa: Difin.
 4. GUS. 2005. Nauka i technika w 2003 roku, Warszawa: GUS.
 5. Haussmann B. 2000. Trends in the development of competence in the field of IT in SMEs - Territorial Approach, Losheim: Youandi Communication Network GmBH.
 6. Husson M. Nowa gospodarka - ciągle kapitalistyczna, www.tezajedenasta.webpark.pl.
 7. Jonscher Ch. 2000. Zycie okablowane, Warszawa: Muza.
 8. Kare-Silver de M. 2002. E-szok: rewolucja elektroniczna w handlu, Warszawa: PWE.
 9. Kelly K. 2001. Nowe reguły nowej gospodarki, Warszawa: WIG-Press.
 10. Kisielnicki J. 2003. Polska w procesie integracji z Unią Europejską - szanse i zagrożenia, czyli nowa rola technologii informacyjnej. w: Kisielnicki J. (red.) Informatyka w gospodarce globalnej. Problemy i metody. Warszawa-Szczyrk: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 11. Krawiec F. 2005. Marketing w firmie przyszłości, Warszawa: Difin.
 12. Łobejko S. 2005. Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 13. Mäkipä, M. 2003. Use of ICT and E-Business in Catering Industry A Case Study. Frontiers of E-Business Research.
 14. Mariani M., Romanelli M. 2005. Quantity vs. Quality, Milano: Bocconi University, University of Pisa.
 15. Narain S. 2005. Facilitating SMEs Participation in Regional & Global Supply Chain: Destinantion Bangladesh, Bhutan, Mongolia & Tiomr-Leste, Bangkok: UN-ESCAP.
 16. Norris M., West S. 2001. E-biznes, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 17. Oleński J. 2001. Ekonomika informacji, Warszawa: PWE.
 18. Sejmik of the Śląskie Voivodeship. 2004. Regional Innovation Strategy of the Śląskie Voivodeship 2003-2013, Katowice: Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring Co.
 19. Siegel D. 2001. Futuryzuj swoją firmę, Kraków: IFC Press.
 20. Skovrup N. 2005. Strategic use of ICT in SMEs - building on lessons learned from The Digital North Denmark, European Information Society Conference, Kraków, czerwiec.
 21. Verma H. 2005. Enhancing Export Competitiveness of Indian SMEs Through ICT. Technology Exports, vol. VII, nr 3.
 22. Wissema J.G. 2005. Technostarterzy, dlaczego i jak?, Warszawa: PARP.
 23. Żołnierski A. 2005. Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Warszawa: PARP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu