BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych na przykładzie mazowieckich gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 1, s. 23-37, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Zaspokojenie potrzeb
Households, Consumption in household, Meet needs
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł poświęcono potrzebom konsumpcyjnym mazowieckich gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem. Autor podkreśla, że potrzeby konsumpcyjne są odczuwane przez ludzi z różną siłą i w różnej zależności. Z przeprowadzonej analizy istotności potrzeb w ankietowanych rodzinach dotkniętych bezrobociem wynika jednoznacznie, że ukształtowana hierarchia potrzeb konsumpcyjnych ustalona według ich ważności jest nieznacznie zróżnicowana w poszczególnych typach gospodarstw domowych i charakteryzuje się małą zmiennością i plastycznością. Można również zaobserwować rosnącą rolę potrzeb uważanych powszechnie za potrzeby wyższego rzędu. Potrzeby w zakresie wypoczynku oraz potrzeby kulturalne odgrywają większą rolę głównie w gospodarstwach najmłodszych, o wysokich dochodach, w których ankietowany określił siebie jako głowę rodziny oraz posiadał wykształcenie policealne lub wyższe. W gospodarstwach starszych, mniej zamożnych na plan pierwszy wysuwają się potrzeby podstawowe, związane z biologiczną egzystencją człowieka i niezbędne do zaspokojenia w danej chwili. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec Cz., Rudnicki L. 1992. Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Kraków: AE w Krakowie.
 2. Cannon W.G. 1932. Wisdom of the Body, New York.
 3. Gajewski S. 1987. Hierarchia i intensywność potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych (determinanty, zróżnicowanie i mechanizmy rozwoju), Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 4. Gajewski S. 1994. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 5. Hodoly A. 1961. Wstęp do badań rynku, Warszawa: PWG.
 6. Hodoly A. 1975. Zarys ekonomiki spożycia, Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
 7. Keys A. 1960. The biology of Human Starvation, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 8. Kocowski T. 1982. Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Wrocław: Ossolineum.
 9. Kornai J. 1972. Rush Versus Harmonic Growth, Amsterdam: North Holland Publishing Company.
 10. Kramer J. 1997. Konsumpcja w gospodarce rynkowej, Warszawa: PWE.
 11. Lange O. 1967. Optymalne decyzje. Zasady programowania, Warszawa: PWN.
 12. Maslow A.H. 1963. Theory of Human Motivation. w: Sutermeister R.A. (red.) People and Productivity, New York: McGraw-Hill Book Company.
 13. Maslow A.H. 1990. Motywacja i osobowość, Warszawa: IW PAX.
 14. Max-Neef M. 1991. Human Scale Development. Conception, Application and Further Reflections, New York-London: Apex Press.
 15. Obuchowski K. 1983. Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa: PWN.
 16. Senyszyn J. 1995. Potrzeby konsumpcyjne. Wstęp do ekonomicznej teorii potrzeb, Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 17. Sztumski J. 1999. Socjologia pracy, Katowice: GWSH.
 18. Taylor E. 1947. Wstęp do ekonomii, Gdynia: Spółdzielnia Wydawnicza "Żeglarz".
 19. Tomaszewski, T. (red.) 1982. Psychologia, Warszawa: PWN.
 20. Zalega T., 2007a. Mikroekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 21. Zalega T. 2007b. Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 22. Zalega T., 2007c. Potrzeby ludzkie i ich hierarchizacja a współczesne koncepcje konsumpcji. Problemy Zarządzania, nr 3(17).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu