BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksiuk Adam (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)
Tytuł
Rola parków technologicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionów na przykładzie Parku Technologicznego w Warszawie
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 1, s. 49-62, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Park nauki i technologii, Konkurencyjność regionów
Science and Technology Park, Regions competitiveness
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Warszawski Park Technologiczny
Abstrakt
Celem opracowania jest omówienie wpływu parków technologicznych i inkubatorów technologii na rozwój i podniesienie konkurencyjności regionu. Tematyka wpisuje się bezpośrednio w obszar związany z gospodarką opartą na wiedzy oraz zarządzaniem wiedzą. Jest ich istotnym elementem. Problematyka została zobrazowana na przykładzie koncepcji stworzenia Parku Technologicznego w Warszawie. Zgodnie z założeniami do 2015 roku ma powstać inwestycja, która stworzy warunki dla powstania i rozwoju małych, innowacyjnych firm. Jednym z zasadniczych celów projektu jest przyciągnięcie młodych naukowców z pomysłami głównie z warszawskich uczelni. Dla absolwentów tych szkół otwiera się szansa rozwoju i możliwość prowadzenia badań we współpracy z wiodącym firmami high-tech. Obszary działalności firm lokujących się w parku to przede wszystkim informatyka i telekomunikacja, biotechnologia i medycyna, nanotechnologia, mechatronika, optoelektronika i odnawialne źródła energii. Celem strategicznym Warszawskiego Parku Technologicznego jest pobudzenie rozwoju ekonomicznego regionu, rozwój nowych technologii oraz ich transfer pomiędzy sferą nauki a przemysłem. Zapewni to wzrost konkurencyjności całego regionu nie tylko Warszawy, ale także województwa mazowieckiego. Może również pomóc w wykreowaniu wizerunku Warszawy jako miasta nowoczesnego, przedsiębiorczego i twórczego. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gorzelak G., Tucholska A. (red.) 2007. Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 2. GUS. 2000. Nauka i Technika w 1999 r., Warszawa: GUS.
 3. GUS. 2004. Nauka i Technika w 2002 r., Warszawa: GUS.
 4. Komisja Europejska. 2007. Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report, Global Innovation Index 2007 (GII) - Comparative Analysis of Innovation Performance, Bruksela: Komisja Europejska.
 5. Kukliński A. 2001. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa: KBN.
 6. Łukaszewicz A. 2001. Nauka, innowacje, technologia XX wieku. Ekonomia - rynek - gospodarka - społeczeństwo, nr 1.
 7. Matusiak K.B. 1995. Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego, Łódź: FI.
 8. Matusiak K.B. (red.) 2005. Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii, Warszawa-Poznań: PARP, SOOIPP.
 9. Nonaka I., Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacjach, czyli jak japońskie spółki dynamizują procesy innowacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 10. OECD. 2005. OECD Science, Technology and Industry Scorebord, Paryż: OECD.
 11. Oleński J. 2003. Ekonomika informacji. Metody, Warszawa: PWE.
 12. Oziewicz E. (red.) 2005. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa: PWE. Polska
 13. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2005. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 14. Toffler A.H. 1996. Budowa nowej cywilizacji, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 15. Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz. U. Nr 41, poz. 363, nr 141, art. 2, p. 15, poz. 1177 oraz Dz. U. Nr 159, poz. 1537.
 16. www.pi.gov.pl/default.aspx?docId=1561.
 17. Wysokińska Z. 2001. Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Warszawa: PWN.
 18. Youichi I. 1981. Information Technologies and Telecommunications in the Process of Global Change, Oxford: Wydawnictwo Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu