BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krakowińska Ewa (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Mieszkalnictwo jako dobro wiodące w gospodarce
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 1, s. 75-82, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkalnictwo, Potrzeby mieszkaniowe, Zaspokojenie potrzeb
Housing, Housing needs, Meet needs
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Presja społecznych i ekonomicznych czynników na rozwój budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju jest bardzo widoczna. Mimo wielu deklaracji politycznych składanych w różnych okresach rozwoju gospodarczego i krótkotrwałych przyspieszeń w budownictwie mieszkaniowym sytuacja w tej dziedzinie pozostaje nadal jednym z najważniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Rozwiązanie kwestii mieszkaniowej jest zadaniem niezwykle złożonym, gdyż z jednej strony nie ustaje nacisk społecznych potrzeb mieszkaniowych, a z drugiej strony rezonans dynamiki wzrostu budownictwa mieszkaniowego sięga niemal wszystkich dziedzin życia gospodarczego. Dlatego rozwiązanie kwestii mieszkaniowej bazuje na społecznej wadze problemu mieszkaniowego oraz na wykorzystaniu mieszkalnictwa jako jednego z możliwych elementów programu stabilizowania i rozwoju gospodarki narodowej. Mieszkalnictwo może być w świadomy sposób wykorzystywane do wywoływania istotnych zmian po stronie produkcji i konsumpcji, zarówno w wartości rzeczowej, finansowej, jak i regulacyjnej gospodarki. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ma ogromne znaczenie z ogólnogospodarczego punktu widzenia, gdyż poza bezpośrednią rolą celu produkcji na dziś, również stopień i formy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wywierają silny wpływ na ogólny poziom cywilizacyjny ludności, na ewolucję struktury konsumpcji, warunki startu młodego pokolenia itp. Szeroko rozumiane konsekwencje związane z posiadaniem mieszkania w skali mikroekonomicznej (gospodarstw domowych) oraz makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa pozwalają zauważyć, że przy występującym obecnie deficycie mieszkań ograniczone są możliwości ich wykorzystania jako instrumentu pozwalającego sterować rozwojem społeczno-gospodarczym, a mieszkalnictwo jako dobro wiodące może spełnić aktywna rolę (po przekroczeniu pewnego progu ilościowego) w gospodarce rynkowej, co może stanowić punkt wyjścia dla świadomego spożytkowania tego zjawiska w sposób efektywny. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błaszczak G. 2008. Domy czekają na ludzi. Rzeczpospolita, nr 50.
  2. Bolkowska Z., Hibner E., Koziński J., Kulesza H., Nawrot T., Witkowski P., Witkowski W. 2007. Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej, Warszawa.
  3. Cesarski M. 2007. Wielkość i makroproporcje inwestycji mieszkaniowych - konsekwencje społeczne. w: Zaniewska H. (red.) Bieda mieszkaniowa i wykluczenia społeczne. Analiza zjawiska i polityki, s. 29-32. Warszawa: IPiSS.
  4. Galbraith J.K. 1973. Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, Warszawa: PIW.
  5. GUS. 2007. Rocznik Statystyczny, Warszawa: GUS.
  6. Jędrzejczak G. 1981. Dobra wiodące w sterowaniu konsumpcją, Warszawa: IHWiU.
  7. Kulesza H. 2005. Współczesna kwestia mieszkaniowa. w: Frąckiewicz L. (red.) Przeszłość i przyszłość polityki mieszkaniowej, s. 149. Warszawa- Katowice: IPiSS, IGN.
  8. Nieciuński W. 1973. Rola mieszkania i jego ceny w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu modelu spożycia. Ekonomista, nr 5/73.
  9. Rostow W. 1953. Process of Economics Growth, Oxford: Oxford University Press.
  10. Supińska J. 2005. Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej - miejsce polityki społecznej w polityce mieszkaniowej. w: Frąckiewicz L. (red.) Mieszkanie jako problem społeczny. Cz. I, s. 11-17. Warszawa-Katowice: IPiSS, IGN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu