BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie wiedzy w doskonaleniu proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 1, s. 83-89, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie ekologiczne, Odpowiedzialność ekologiczna
Knowledge, Ecological management, Ecological responsibility
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywać powinna wiedza w procesie ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa, w którym funkcjonuje system zarządzania środowiskowego. W tym celu scharakteryzowano system zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001 w kontekście procesu ciągłego doskonalenia, przedstawiono bariery, trudności we wdrażaniu SZS wg normy ISO 14001 oraz ukazano zostaną relacje i powiązania występujące pomiędzy systemem zarządzania środowiskowego a systemem zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Atens R. 2005. Proekologiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. w: Kramer M., Strebel H. i L. Buzek (red.) Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Tom III, s. 513-518. Warszawa: C.H. Beck.
  2. Ejdys J. 2006. Rola wiedzy w procesie ciągłego doskonalenia systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Ekonomia i Środowisko, nr 29, s. 111-123.
  3. Jedynak P. 2006. Ocena znormalizowanych systemów zarządzania w polskich organizacjach. Problemy Jakości, nr 3, s. 5.
  4. Matuszak-Flejszman A. 2000. Przesłanki wdrażania systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w polskich przedsiębiorstwach. w: Lemański J.F., Matuszak-Flejszman A. i S. Zabawa (red.) Efektywność funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 - doświadczenia z polskich i międzynarodowych wdrożeń, s. 33. Poznań-Piła: PZIiTS Oddział Wielkopolski.
  5. Mazur-Wierzbicka E. 2005. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8, s. 64-71.
  6. Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J. 1999. Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Gdańsk: EKO - KONSULT.
  7. Strategic SME Group. 2005. The Global Use of Environmental Management System by Small and Medium Enterprises, Geneva: International Organization for Standardization.
  8. Urbaniak M. 2006. Bariery związane z wdrażaniem systemów zarządzania. Problemy Jakości, nr 8, s. 22-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu