BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak-Choińska Agnieszka (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Konsument ponowoczesny : nowe trendy w zachowaniach nabywczych i ich konsekwencje dla marketingu
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 2, s. 14-20, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta
Consumer, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ponowoczesnego typu konsumpcji. Przedstawione są w nim wybrane trendy społeczno-kulturowe, charakterystyczne dla społeczeństwa postmodernistycznego. Jako kryterium wyboru została przyjęta siła ich oddziaływania na zachowania współczesnych konsumentów. Omówione są w związku z tym takie zjawiska jak: konsumpcyjne nastawienie do życia, ekologizacja zachowań nabywczych, wirtualizacja życia oraz poszukiwanie nowych wspólnot, określane jako plemienność. Rozważane są również konsekwencje, jakie niesie ponowoczesny model konsumenta dla praktyki działań marketingowych przedsiębiorstwa, oraz kwestia występowania ponowoczesnej konsumpcji w polskich realiach. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong A., Hagel J. 1996. The Real Value of the On-line Communities. Harvard Business Review, vol. 74, nr 3, s. 134-142.
 2. Bauman Z. 2006. Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 3. Cova B. 1996. The Postmodern Explained to Managers: Implications for Marketing. Business Horizons, vol. 39, nr 6, s. 15-23.
 4. Elliot R. 1997. Existetial consumption and irrational desire. European Journal of Marketing, vol. 31, nr 3/4, s. 285.
 5. Faber R.J., O'Guinn T.C. 1992. A Clinical Screener for Compulsive Buying. Journal of Consumer Reserach, vol. 19, s. 459-469.
 6. Falkowski A., Tyszka T. 2006. Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 7. Firat A.E., Schulz C.J. 1997. From Segmentation to Fragmentation. European Journal of Marketing, vol. 31, s. 186.
 8. Górniak-Durose M., Zaleski Z. 2004. Własność i posiadanie. w: Tyszka T. (red.) Psychologia ekonomiczna, s. 123-151. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 9. Harris R. 2003. Corporate social responsibility and the consumer movement. Consumer Policy Review, vol. 13, nr 4, s. 127-132.
 10. Inglehart R. 2000. Globalization and Postmodern Values. Washington Quartly, vol. 23, s. 215-228.
 11. Maffesoli M. 1996. The Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society, London: SAGE Publicationson.
 12. Patrzałek W. 2004. Czynniki kulturowe a zachowania konsumenckie. w: Patrzałek W. (red.) Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, s. 11-37. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. Patterson M. 1998. Direct marketing in postmodernity: neo-tribes and direct communications. Marketing Intelligence & Planning, vol. 16, nr 1, s. 68-75.
 14. Rachocka J. 2003. Trendy konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. w: Woś J. (red.) Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka, s. 95-104. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 15. Richins L.M., Dawson S.. 1992. A Consumer Values Orientation for Materialism and its Measurment: Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research, vol 19, s. 303-316.
 16. Ritzer G. 2001. Magiczny świat konsumpcji, Warszawa: Muza S.A.
 17. Rolfe J. 2005. The Stay at Home Generation. Young Consumers, Quarter 2, s. 14-17.
 18. Smyczek S., Sowa I. 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów, Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
 19. Strauss S. 1924. Things In the Saddle. Atlantic Monthly, nr 11.
 20. Szlendak T., Pietrewicz K. (red.) 2004. Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, Toruń: Wydawnictwo UMK.
 21. Sztompka P. (red.) 1999. Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa-Kraków: PWN.
 22. Windham L., Orton K. 2001. Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów, Warszawa: Cedetu.
 23. Witkowski T.H. 2005. Antiglobal Challenges to Marketing in Developing Countries: Exploring the Ideological Divide. Journal of Public Policy & Marketing, vol. 24, nr 1, s. 7-23.
 24. Ziemkowski M. 2004. Affluenza - społeczna choroba czy warunek prosperity. w: Szlendak T. i K. Pietrowicz (red.) Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, s. 215-241. Toruń: Wydawnictwo UMK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu