BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotarba Magdalena (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Porównanie metodyk wdrożeniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 2, s. 56-62, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Systemy klasy MRP II, Zintegrowane systemy zarządzania, Wdrożenie systemów informatycznych
Manufacturing resource planning (MRP II) systems, Integrated Management System, Implementation of information systems
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdrożeniowych opracowanych przez wiodących dostawców zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP: Accelerated SAP dla systemu SAP, OnTrack dla Oracle J.D. Edwards EnterpriseOne oraz IFS AIM dla IFS Applications. Postępowanie według sprawdzonego wzorca podczas implementacji standardowego oprogramowania zwiększa szansę na powodzenie przedsięwzięcia, dlatego tak ważne jest stosowanie zbioru procedur projektowych, dokumentów i sugestii dotyczących organizacji projektu. Przestrzeganie zasad wybranej metodyki wydaje się szczególnie istotne po analizie statystyk wskazujących na wysoki procent wdrożeń zakończonych niepowodzeniem lub ograniczonym sukcesem. Badania i praktyka pokazują, jak trudno jest zrealizować plan dotyczący zakresu, harmonogramu oraz budżetu przez cały okres trwania przedsięwzięcia. Metodyki wdrożeniowe stosowane w przypadku gotowych pakietów wspomagających zarządzanie powstały na podstawie doświadczeń zgromadzonych podczas wielu przeprowadzonych projektów informatycznych w przedsiębiorstwach różnych branż oraz różnej wielkości. Jednak pomimo faktu, iż koncepcje metodologiczne zostały przygotowane przez producentów lub firmy wdrożeniowe na podstawie różnych praktyk oraz dotyczą systemów o odmiennej specyfice, w rzeczywistości występuje między nimi małe zróżnicowanie. Opisane w pracy metodyki proponują podobny układ kolejnych etapów projektu, zawierają zbliżone procedury działań oraz dostarczają podobnych narzędzi. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chabik J. 2004. Cele, efekty, komunikacja. Computerworld, Raport specjalny systemy MRPII/ERP, s. 12-15.
 2. Czarnecka-Chrobot B. 2004. Z najnowszych "Kronik Chaosu" Standish Group, czyli czy uczymy się na błędach? w: Grabaa J. i J. Nowak (red.) Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004, s. 209-235. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 3. Chmielarz W. 2000. Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Dyczkowski M. 2005. Rola użytkownika kluczowego w projektach wdrożeniowych systemów klasy ERP. w: Oleński J., Olejniczak J. i J. Nowak (red.) Informatyka. Strategie zarządzania wiedzą, s. 185-196. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski.
 5. Frączak J. 2006. Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS. w: Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P. i D. Mrozek (red.) Bazy danych: Struktury, Algorytmy, Metody, s. 229-240. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 6. Kalek V. 2000. SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów, Warszawa: Helion.
 7. Krupa M. 2002. Metodologia wdrażania zintegrowanego oprogramowania biznesowego w teorii i praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw. w: Stabryła A. (red.) Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej Szczawnica, 26-29 września 2002, s. 363-380. Kraków: Wydawnictwo EJB.
 8. Majczak A. 2005. Trafniej oceniamy, lepiej przewidujemy, MSI Polska, http://www.msipolska.pl/temat_numeru1005.php4?num=246.
 9. Materiały informacyjne o wdrożeniu w firmie Effector S.A., www.hogart.com.pl.
 10. Materiały informacyjne o wdrożeniu w firmie Elektrim-Magadex, http://www.sap.com/poland/customers/successes/elektrim.pdf.
 11. Materiały informacyjne o wdrożeniu w firmie Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, www.ifsworld.com/pl/klienci/fosfory.asp.
 12. Pankowska M. 2001. Zarządzanie zasobami informatycznymi, Warszawa: Difin.
 13. Parys T. 2000. Zintegrowany system wspomagania zarządzania MRP II. w: Kasprzak T. (red.) Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw, Warszawa: Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Szyjewski Z. 2004. Metodyki Zarządzania Projektami Informatycznymi, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 15. Wróblewski, P. 2005. Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Gliwice: Helion.
 16. Żółtowski M. 2007. Zintegrowany system informatyczny Oracle JD Edwards EnterpriseOne w przedsiębiorstwie Effector S.A., http://www.oracle.com/global/pl/roadshow/prezentacje/krakow/zintegrowany_system_informatyczny-effector.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu