BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krakowińska Ewa (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Edukacja jako czynnik rewitalizacji regionów wiejskich
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 2, s. 75-85, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Obszary wiejskie, Wykształcenie, System edukacji
Education, Rural areas, People's education, Educational system
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Niski poziom rozwoju gospodarczego i mała konkurencyjność regionów wiejskich przy pogłębiających się różnicach między miastem a wsią sprawiają, że rewitalizacja jest potrzebna zwłaszcza obszarom wiejskim. W procesie rewitalizacji regionów wiejskich edukacja odgrywa bardzo dużą rolę, gdyż uruchamia proces mnożnikowy: wzrost poziomu wykształcenia pozwala na wzrost zatrudnienia pozarolniczego (w usługach), zwiększa szanse zatrudnienia ludności rolniczej poza miejscem zamieszkania, przeciwdziała bezrobociu, zwiększa wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę techniczną, ma wpływ na tempo rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz na pozarolniczy rozwój obszarów wiejskich, szybki wzrost wydajności pracy i dochodów gospodarstw na wsi, sprzyja przemianom społecznym i mentalnym, pozwala aktywnie uczestniczyć w kulturze i życiu społecznym. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendarski A. 1999. Wizje modelu edukacji zawodowej. w: Borkowska S. (red.) Edukacja zawodowa a rynek pracy. Warszawa: IPiSS.
 2. Bielecki W. 2003. Wirtualne studiowanie zarządzania czyli wydział e-zarządzania. w: Gospodarka i przedsiębiorstwo, nowe tendencje w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Czapiński J., Panek T. 2006. Diagnoza społeczna 2005, Warszawa: Wyższa Szkota Finansów i Zarządzania.
 4. Godlewska-Majkowska H. 2006. Rewitalizacja w procesie rozwoju regionów przemysłowych. w: Godlewska-Majkowska H., Kuciński K. (red.) Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowanych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Golinowska S. 2005. Ubóstwo i wykluczenie w polskiej polityce społecznej okresu transformacji. w: Golinowska S., Tarkowska E. i I. Topińska (red.) Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. Warszawa: IPiSS.
 6. GUS. 2005. Ścieżki edukacyjne Polaków. w: GUS Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 7. GUS. 2006. Rocznik Statystyczny 2006, Warszawa: GUS.
 8. GUS. 2007. Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, Warszawa: GUS.
 9. Kabaj M. 2002. Jak unowocześnić kształcenie zawodowe w Polsce. w: Peruszka U. (red.) Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Warszawa: IPiSS.
 10. Matłachowski J., Majkowska-Godlewska H. 2006. System edukacji w prawie polskim i niemieckim. w: Godlewska-Majkowska H. i K. Kuciński (red.) Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowanych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 11. MEN. 2006. Strategia rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2007-2013. Projekt, Warszawa: MEN.
 12. OECD. 2005. Education At a Glance 2005, www. sourcoecd.org./education/9264011900.
 13. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. 2006. Przedsiębiorstwo wobec zmian na rynku pracy, w: Godlewska-Majkowska H. i K. Kuciński (red.) Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowanych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 14. PROW. 2007. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Projekt, Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 15. Ratyński W. 2003. Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa: Difin.
 16. Stiglitz J. 2004. Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: PWN.
 17. Śleszyński P. 2004. Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminy gimnazjalnego w latach 2002-2004, Warszawa: PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
 18. Tomczak F. 2006. Rewitalizacja a rozwój gospodarczy. w: Godlewska-Majkowska H. i K. Kuciński (red.) Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowanych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 19. UNICEF. 2005. Progress of children, New York: UNICEF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu