BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lee Ting-You (Uniwersytet Warszawski, doktorant), Grątkowski Grzegorz (tł.)
Tytuł
Studium międzykulturowe na temat konfucjańskiej zasady orientacji długoterminowej w pracy, czyli wschodnioazjatyccy (tajwańscy) menedżerowie a polscy pracownicy
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 2, s. 110-115, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Praca, Analiza porównawcza
Manager, Labour, Comparative analysis
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Azja Wschodnia
Eastern Asia
Abstrakt
W naszych czasach warunkiem prawidłowego funkcjonowania danego narodu jest budowanie pewnego poziomu więzi ekonomicznych lub politycznych z innymi narodami. W tym kontekście wielkiego znaczenia nabiera kwestia rozumienia rozmaitych treści i znaczeń, wyrosłych w ramach różnych kultur. Jest to ważne także dla wielu przedsiębiorstw i organizacji, jeżeli zamierzają one prowadzić działalność polityczną i handlową w innych krajach. Geert Hofstede zauważył w swoim badaniu koncernu IBM (1976), że kraje wschodnioazjatyckie, takie jak: Chiny, Hongkong, Tajwan, Korea Południowa, Japonia i Singapur, których cechą wspólną są chińskie korzenie kulturowe, dzielą również w swoich społeczeństwach i miejscach pracy inną wspólną właściwość, jaką jest kolektywizm. Hofstede jest zdania, że odniesiony przez te kraje sukces gospodarczy można przypisać ich wspólnemu zakorzenieniu w kulturze Chin i podobnemu sposobowi rozumienia filozofii, opartemu na nauce Konfucjusza. W badaniu relacjonowanym w niniejszym artykule dane empiryczne, zebrane w postaci otwartego kwestionariusza, wskazują na to, że z punktu widzenia menedżerów wschodnioazjatyckich (przede wszystkim tajwańskich), polskim pracownikom brakuje w podejściu do pracy konfucjańskiej zasady orientacji długoterminowej (OD). Fakt, że polscy pracownicy nie prezentują konfucjańskiego OD, wpływa na powstawanie nieporozumień i zadrażnień z ich zwierzchnikami wywodzącymi się z innej kultury. Przedstawione na końcu artykułu wnioski zawierają propozycje pewnych rozwiązań dla międzykulturowych problemów zarządzania, występujących między wschodnioazjatyckimi menedżerami a polskimi pracownikami. (fragm. tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. 1990. Think Sociologically, Cambridge: Blackwell Publishers.
 2. Boone Ch. 2004. Individualism and Collectivism: Cross-national Differences in the Impact of Culture on Labor Market Outcome, referat przygotowany na sesję RC 28 w Neacktel.
 3. Hey L. 1999. Collectivism-Individualism and Cooperation: A Cross-Cultural and Cross-Level Examination, Michigan: Michigan State University Press.
 4. Hofstede G. 1980. Culture's Consequences, New York: SAGE Publication.
 5. Hofstede G. 1991. Cultures and Organization, New York: McGraw-Hill.
 6. Makulaviciene A. 1999. The Influence of Cultural Differences on Multinational Business or what is Important to Know for a Manager when Entering a New Market (with an Overview of a Polish Case. w: Koralewicz J. (red.) The European Value System, s. 167-191. Warszawa: PAN ISP and Collegium Civitas Press.
 7. Martin R. 1999. Transforming Management in Central and Eastern Europe, Oxford: Oxford University Press.
 8. McSweeney B. 2002. Hofstede's Model of National Cultural Differences and Their Consequences: A Triumph of Faith - A Failure. Human Relations, tom 55, nr 1, s. 89-118.
 9. Rapacki R. 2001. Prospects Economic Performance 1989-99 and for the Future. w: Blazyca G. i R. Rapacki (red.) 2001. Poland into the New Millennium, s. 107-141. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 10. Schulruf B., Hattie J., Dixon R. 2003. Development of a New Measurement Tool for Individualism and Collectivism, referat przedstawiony na Wspólnej Konferencji NZARE/AARE 2003, Auckland, Nowa Zelandia.
 11. Słomczyński K. 1999. Mental Adjustment to the Post-Communist System in Poland, Warszawa: IFiS Publishers.
 12. Stamenova S. 1999. Work Values Shift Tendencies during the Post-Communist Transformation Period - Possibilities and Difficulties in Building up PostModern Value Orientation - The Polish and Bulgarian Experience. w: Koralewicz J. (red.) The European Value System, s. 63-86. Warszawa: PAN ISP and Collegium Civitas Press.
 13. Tiersky R. 1999. Europe Today: The Integration- Security Link. w: Tiersky R. (red.) Europe Today, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, INC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu