BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzik-Nowodzińska Iwetta (Politechnika Częstochowska), Nowodziński Paweł (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Ocena efektywności inwestycji w odnawialne źródła energii w kontekście uwarunkowań strategicznych : studium przypadku małej elektrowni wodnej
Economic Effectiveness of Investment in the Renewable Energy Source and its Strategic Context - the Hydro Power Plant Case
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 423-434, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Inwestycje, Energia wody, Efektywność ekonomiczna, Wartość zaktualizowana netto
Energetics, Investment, Water energy, Economic efficiency, Net present value (NPV)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z oceną przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w energetyce wodnej. Analiza efektywności ekonomicznej inwestycji została poprzedzona analizą kontekstu strategicznego lokalizacji, planowania i realizacji inwestycji związanej z MEW. Zaprezentowano ocenę efektywnościową, wykorzystując metody NPV, z uwzględnieniem zmiany wartości pieniądza w czasie. (abstrakt oryginalny)

This article presents main issues connected with evaluation of an investment project carried out in the hydro power industry. The effectiveness of the investment correlated to the MEW in the context of the strategic planning. Developing and finalizing of the investment project were taken into the consideration, as well. The correct evaluation plays an important role in the success of the project. The investment analysis was conducted using the NPV method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F., Gapenski L.C., Erhardt M.C.: Financial Management. Theory and Practice, The Dryden Press, Fort Worth 1999.
 2. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K.: Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
 3. Felis P.: Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa 2008.
 4. Jog V., Suszyński C.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CIM, Warszawa 1993.
 5. Kaczmarek J.: Optymalizacja w Zintegrowanych Modelach Wielookresowych Oceny Efektywności Przedsięwzięć Inwestycyjnych, "Organizacja i Zarządzanie" 2012, nr 1.
 6. Polska pięć lat w Unii Europejskiej, red. S. Konopacki, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009.
 7. Kurek W.: Metody oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 8. Michalski, M. Ł.: Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych, "Ekonomia" 2009, nr 6.
 9. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M.: Rachunek opłacalności inwestowania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1999.
 10. Pawłowski J.: Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 11. Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo WOLTERS KLUWER, Kraków 2008.
 12. Sadowski M.: Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, "Aura" 2008, nr 6.
 13. Sikacz H.: Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 14. Solińska M., Soliński I.: Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003.
 15. Szramka R., Różycki A.W.: Perspektywy dla małych elektrowni wodnych, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 4/1999.
 16. Finanse przedsiębiorstw, red. L. Szyszko, J. Szczepański, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
 17. Rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
 18. Walica H.: Inwestycje przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1996.
 19. Wrzosek S.: Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 20. Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, red. M. Wypych, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1999.
 21. Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu