BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krakowińska Ewa (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Analiza sektora oświaty w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 1, s. 74-90, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Oświata, Edukacja, Poziom edukacji, Wykształcenie, Warunki pracy
Education, Education, Level of education, People's education, Working condition
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę niektórych wskaźników dotyczących działania systemów edukacyjnych w latach 2000-2005 w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim roczne nakłady na edukacje w przeliczeniu na ucznia/studenta według poziomu kształcenia oraz względne proporcje publicznych i prywatnych nakładów na edukację. W dalszej części tekstu dokonano analizy populacji, która ukończyła gimnazja, szkoły średni i wyższe, aby następnie przedstawić procentowy udział ludzi młodych według grup wiekowych uczących się i nieuczących się, a w tej grupie w podziale na pracujących i niepracujących. Następnie omówiono stopę bezrobocia według poziomu wykształcenia. W ostatniej części artykułu przedstawiono warunki pracy uczniów i nauczycieli, analizując przeciętną wielkość klas w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz czas nauki w roku szkolnym, a także wynagrodzenie nauczycieli z piętnastoletnim stażem pracy - roczne i w przeliczeniu na godzinę nauczania, a także omówiono osiągnięcia edukacyjne na podstawie przeprowadzonego w 2003 roku badania wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji, takich jak: czytanie, matematyka, czytanie ze zrozumieniem oraz PISA w zakresie matematyki. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dunaj B. (red.) 1998. Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: PWN.
 2. Education at a Glance. 2005. OECD Indicators - 2005 Editon, Paryż.
 3. Education at a Glance. 2006. OECD Indicators - 2006 Editon, Paryż.
 4. Gęsicki J. 2002. Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. nauk. M. Marody, Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 5. Głąbicka K. 2001. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i prawne, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 6. Głąbicka K. 2004. Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 7. Komisja Europejska. 2007. Living conditions in Europe. Data 2002-2005, Eurostat pocketbook, Paryż.
 8. OECD in Figurek. 2005. Paryż.
 9. Ratyński W. 2003. Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 10. Skorupka St., Auderska H., Łempicka Z. (red.) 1993. Mały słownik języka polskiego, Warsawa: PWN.
 11. Śleszyński P. 2004. Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2004, Warszawa: Wyd. PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
 12. www.oecd.org/edu/eag 2005.
 13. www.oecd.org/edu/eag 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu