BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świrska-Czałbowska Karolina (Uniwersytet Warszawski, absolwent)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 1, s. 91-96, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie small businessu, Programy pomocowe UE
Structural funds, Small business, Small business support, EU assistance programs
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest próba analizy efektywności programów pomocowych przeznaczonych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka opisuje formy wspierania sektora MSP (działania kapitałowe, instytucjonalne i legislacyjne) oraz omawia poszczególne programy rządowe mające na celu usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (Narodowy Plan Rozwoju i Sektorowe Programy Operacyjne). W oparciu o wyniki badań ankietowych autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wprowadzane w Polsce programy pomocy dla przedsiębiorców MSP nie przynoszą właściwych rezultatów. Dochodzi do wniosku, że największą przeszkodą dla powodzenia tych programów jest niska efektywność sektora publicznego oraz bariery administracyjne, z którymi w Polsce na co dzień spotykają się przedsiębiorcy. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M. 2005. Wpływ wejścia polski do Unii Europejskiej na sytuację na rynku pracy. w: Polska w Unii Europejskiej- doświadczenia pierwszego roku członkostwa, Warszawa: UKIE.
 2. Drozdek J., Starczewska-Krzysztoszek M. 2005. Analiza i ocena zainteresowania małych i średnich przedsiębiorstw funduszami unijnymi oraz identyfikacja barier w pozyskiwaniu przez MSP dofinansowania z funduszy unijnych w 2004 roku, raport niepublikowany, Warszawa: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych.
 3. Grosse T. 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa: ISP.
 4. Jankowska A., Kierkowski T., Knopik R. 2003. Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i fundusz spójności, Warszawa: PARP.
 5. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 2005. Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa.
 6. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 2004. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, s. 10.
 7. North D. 1998. Economic Performance through Time. w: Brinton M.C. i V. Nee (red.) The New Institutionalism in Sociology, Nowy Jork: Russel Sage Foundation.
 8. Nowak A.Z. 2002. Integracja europejska szansą dla Polski, Warszawa: PWE.
 9. Nowak A.Z. 2005. Unia Europejska. Szansa dla Polski? Problemy zarządzania, nr 3/2005, s. 17.
 10. PARP. 2003. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, Warszawa.
 11. PARP. 2004. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003, Warszawa.
 12. Pawlicki W. 2005. Gwałtownie przybywa polskich firm w Holandii. Gazeta Wyborcza, 21 czerwca 2005.
 13. Przewrocki P. Dotacje dla zuchwałych? Działanie SPO/WKP 2.3 - kolejna szansa czy jeszcze jedno rozczarowanie? Rzeczpospolita, listopad 2005.
 14. Putnam R. 1995. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 15. Skotnicka-Illasiewicz E. 1998. Powrót, czy droga w nieznane. Europejskie dylematy Polaków, Warszawa: CE UW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu