BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piaseczny Tomasz (Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi; Starostwo Powiatowe w Koninie)
Tytuł
Współpraca władz samorządowych z podmiotami prywatnymi w świetle obecnie istniejących rozwiązań organizacyjnych i prawnych
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 1, s. 97-107, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Regulacje prawne
Local government, Public-Private Partnerships (PPP), Legal regulations
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W dniu 28 lipca 2005 roku została uchwalona ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Powinna ona rozwiązać problem współpracy na linii samorząd - podmiot prywatny. Jednak ostatnie wydarzenia (z poprzedniej kadencji samorządu), tzn. oskarżenie Prezydenta Miasta Poznania - Ryszarda Grobelnego o zaniżenie ceny sprzedaży gruntu wymagają dodatkowej analizy. Autor prezentuje zalety i wady ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Następnie omawia klauzulę earn out, czyli uzupełnienie ceny przedsiębiorstwa w późniejszym czasie. W podsumowaniu zostanie przeprowadzona analiza możliwości adaptacji klauzuli earn out na bazie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu uniknięcia niepotrzebnych oskarżeń władz samorządowych o nadużycia. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczkowski S. et al. 1972. Komentarz. Kodeks cywilny, t. II, Warszawa 1972.
 2. Gail N. 1979. Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową, Warszawa: PWE.
 3. Gorzelak G. 1995. Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna, Warszawa: Euroreg - Unesco.
 4. Guyon I. 1990. Komentarz do wyroku CA Paris I. 14 XI 1990 r.
 5. Kidyba A. 1999. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 1999.
 6. Komisja Europejskich Wspólnot. 1991. Europa 2000, Perspektywy przyszłego zagospodarowania przestrzennego Wspólnoty, Bruksela - Luksemburg.
 7. Lefebvre F. 1995. Memento pratiqne. Societes commerciales, Paryż.
 8. Nau V. 1993. Learn out, un pari sur I 'avenir. Option Finance, nr 253.
 9. Nesterowicz M. 1989. w: Winiarz J. (red.) Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, Warszawa.
 10. Perrin J.P. 1995. Dynamika przemysłowa a rozwój lokalny; bilans w kategorii środowisk. w: Wojtasiewicz L. (red.) Studia Regionalne, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 11. Pietrzyk J. 1995. Paradygmat rozwoju terytorialnego. w: Kosiedowski W. (red.) Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, Toruń.
 12. Poitrinal F-D. 1999. Cessions d'entreprise: les conventions de earn out. Juridiqne Entreprise et Affaires, nr 1.
 13. Poźniak-Niedzielska M. 2000. Klauzula earn out, czyli uzupełnienie ceny przedsiębiorstwa w późniejszym czasie. Rejent - Miesięcznik Notariatu Polskiego, nr 7-8 (111-112).
 14. Revue Societes 1991.
 15. Rudnicki M. 2005. Komentarz do ustawy z dnia 28 listopada 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, publikacja WOKISS, Poznań.
 16. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 1999. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Warszawa.
 17. Skąpski J. 1976. System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, cz. 2.
 18. Szajkowski A., Sołtysiński S., Szwaja J. 1994 Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa.
 19. Żuławska Cz. 1997. Komentarz do kodeksu cywilnego (praca zbiorowa), księga III, t. II, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu