BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojarski Włodzimierz
Tytuł
Rola sektora publicznego w rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2006, nr 2, s. 14-29, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo mieszkaniowe, Sektor publiczny, Finansowanie budownictwa mieszkaniowego
Housing construction, Public sector, Housing finance
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule wskazano barierę dochodowo-popytową, która nie pozwoli zrealizować zapowiedzianego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego w ramach dotychczasowej polityki liberalnej. Przypomniano inne sprawdzone możliwości rozwojowe. Przedstawiono realny związek działalności gospodarczej z dochodami publicznymi i sformułowano warunki samofinansowania budżetowego przedsięwzięć gospodarczych. W oparciu o dane statystyczne opracowano przybliżone tablice przepływów między głównymi sektorami gospodarczymi i przetestowano dynamikę tego systemu. Wskazano, że system ten, przy pewnych dodatkowych warunkach, może zapewnić samofinansowanie programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a zapewne także drogowego i wodnego, oraz znaczny wzrost zatrudnienia. Podano podstawowe warunki ekonomiczne tego procesu oraz warunki organizacyjne budownictwa. Na tej podstawie zarysowano ramowy program rozwoju masowego budownictwa mieszkaniowego w kraju. W końcu przeprowadzono krytyczną analizę przedstawionego podejścia oraz wnioski teoretyczne i praktyczne dla władz. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojarski W. 1984. Podstawy analizy i teorii systemów, Warszawa: PWN.
 2. Bojarski W. 2000. Model zależności pomiędzy działalnością przedsiębiorstwa i instytucji a dochodami ludności i funduszy publicznych. Ekonomista, nr 2.
 3. Bojarski W. 2001. Optymalizacja wielkości produkcji i cen w gałęzi o trwałym spadku sprzedaży. Ekonomista, nr 2.
 4. Bojarski W. 2001a. Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych, Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego.
 5. Bojarski W. 2002. Zakłady Wielkiej Syntezy Chemicznej w Puławach a dochody publiczne. Rurociągi, nr 3-4.
 6. Bojarski W. 2003. Makroekonomiczna efektywność przedsięwzięć gospodarczych, Ekonomista, nr 5.
 7. Bojarski W. 2004. Ocena efektywności publicznych przedsięwzięć gospodarczych, w materiałach konferencji: Efektywność Przedsięwzięć Publicznych i Rozwój Gospodarczy; Warszawska Szkoła Zarządzania.
 8. Bojarski W. 2005. Warunki ekonomiczne samofinansowania wzrostu, w materiałach konferencji: Możliwości samofinansowania wzrostu gospodarczego; Warszawska Szkoła Zarządzania.
 9. Bojarski W. 2005a. Efektywność przedsięwzięć wspólnych. Ekonomista, nr 5.
 10. Drozdowski M. 2001. Eugeniusz Kwiatkowski, Wrocław: Ossolineum.
 11. Gedymin O.: Strategie gospodarcze i drogi rozwoju II Rzeczpospolitej, powojenne Niemcy, Tajwan, Chile; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Białystok 1999.
 12. Grabski S. 1934. Trzeba szukać drogi wyjścia, Lwów - Warszawa.
 13. GUS. 2000. Europejski system rachunków narodowych i regionalnych ESA 1995, Warszawa.
 14. GUS. 2005. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych, Warszawa.
 15. Kabaj M. 2000. Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 16. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C. 1991. Ekonomia, Gdańsk: Wydawnictwo Solidarność.
 17. Karpiński A. 1992. Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych, Wrocław: Ossolineum.
 18. Kleer J. (red.) 2005. Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem, Warszawa: Wyd. Cedewu.
 19. Mishan E.J. 1972. Elements of Cost-Benefit Analysis, Londyn: G. Allen and Unwin.
 20. Samuelson W.F., Marks S.G. 1998. Ekonomia menedżerska, Warszawa: PWE.
 21. Swianiewicz S. 1938. Polityka gospodarcza Niemiec hitlerowskich, Warszawa: Wydawnictwo Polityka.
 22. UNIDO. 1978, 1980, 1986, Mannual for Evaluation of Industrial Projekt, Wiedeń.
 23. Wilkin J. (red.) 2005. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 24. Zbiorowa. 1996. Współczesne teorie wzrostu gospodarczego, Warszawa: PTE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu