BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpioła Katarzyna (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie użytkowania - nowa kategoria prawa bilansowego?
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2006, nr 2, s. 75-82, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Wartości niematerialne, Wycena wartości niematerialnych, Rachunkowość
Intangible asset, Valuation of intangible assets, Accounting
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie nowej w polskim prawie bilansowym kategorii wartości niematerialnych i prawnych. Dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości ani tym bardziej przepisy prawa podatkowego nie przewidywały możliwości nieograniczonego czasu użytkowania aktywów trwałych o charakterze niematerialnym. Dla wielu firm przejście na MSSF spowodowało konieczność zidentyfikowania tej nowej pozycji sprawozdawczej i konieczność jej właściwej wyceny. Dla wielu księgowych takie wartości wydają się być pozycją abstrakcyjną. W opracowaniu zostaje zwrócona uwaga na to, że jest to sąd błędny, a nieograniczony okres użytkowania w praktyce jest znacznie częściej spotykany i w związku z tym winien być odpowiednio odzwierciedlony w sprawozdaniu finansowym. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na podobieństwa oraz - przede wszystkim - różnice, jakie występują pomiędzy regulacjami krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego w tym zakresie. Wartości niematerialne i prawne mogą bowiem stanowić dosyć istotną pozycję sprawozdania finansowego, a niewłaściwe albo zbyt dowolne potraktowanie ich w momencie dokonywania wyceny spowodować może ogromny wpływ na obraz finansowy i majątkowy jednostki. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38, SKWP Warszawa 2004.
  2. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity. DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu