BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubel Przemysław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rola i metody wspierania sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2006, nr 2, s. 112-117, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie small businessu, Charakterystyka small businessu
Small business, Small business support, Small business characteristics
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rozwój współczesnej gospodarki europejskiej determinuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowiących prawie 99 proc. firm działających w Unii Europejskiej, zapewniających miejsca pracy 2/3 ogółu zatrudnionych w UE i wytwarzających blisko 60 proc. PKB całej Unii. Małe i średnie przedsiębiorstwa stały się w ostatnich latach zasadniczym czynnikiem rozwoju ekonomicznego państw członkowskich. Ich wysoka efektywność działania, na którą składają się niskie koszty związane z brakiem rozbudowanej administracji, korzystaniem z usług i ekspertów, wysoka zdolność do przystosowywania się do nowych warunków ekonomiczno-administracyjnych powoduje postrzeganie tej części gospodarki unijnej jako ogniwa dynamicznego rozwoju. Rola małych i średnich przedsiębiorstw jest na tyle duża, iż opracowano zintegrowany program na rzecz MSP, którego podstawę stanowi poprawa otoczenia administracyjnego, liberalizacja przepisów fiskalnych i prawa podatkowego, ułatwienie dostępu do kredytów i pozostałych narzędzi finansowych takich jak np. systemy poręczeń wzajemnych, rozwinięcie kooperacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi oraz wzrost jakości zarządzania. Bardzo istotnym elementem w rozwoju jest dostęp do nowoczesnych technologii. Dużą zaletą tego sektora gospodarki europejskiej jest możliwość działania w segmentach niszowych oraz na zasadach outsourcingu, gdyż są one cenionym partnerem dużych przedsiębiorstw i koncernów. Akcesja Polski do UE daje rodzimemu sektorowi MSP możliwość rozwoju technologicznego, a co za tym idzie wzmacnia konkurencyjność i wzbogaca ofertę wytwórczo-usługową. Powoduje też zmniejszenie kosztów własnych dzięki możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission of the European Communities, Communication from the Commission. 1994. Integrated Programme in Favour of SMEs and the Craft Sector, Bruksela.
 2. http://www.f.pl
 3. http://www.euroinfo.org.pl
 4. http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm
 5. http://www.delpol.pl/
 6. http://www.parp.gov.pl
 7. Jaworski R., Kolczyński M., Mrygoń J. 2002. Rezultaty prawnych i ekonomicznych metod, Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską.
 8. Lisowski O. 1998. Instrumenty finansowe wspierania MSP w Unii Europejskiej w Polsce, Poznań.
 9. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.
 10. Piasecki B. 1997. Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport nt. stanu realizacji SPO WKP. Pysiak, B. 2005. Sytuacja MSP po przystąpieniu Polski do UE, Warszawa.
 12. Report Cisco Systems (cyt. Za Edzard Overbeek).
 13. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2004.
 14. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005.
 15. Reformy i wzrost gospodarczy na drodze do Unii Europejskiej (streszczenie), Dokument Banku Światowego, Raport No. 16858-POL, 1997.
 16. Strużycki M. 2002. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Warszawa: Difin.
 17. Zespół zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce. 1996. Rozwój Regionalny Polski, Raport diagnostyczny, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu