BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciąg Agnieszka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny), Sakowska Izabela (Państwowy Zakład Higieny w Warszawie)
Tytuł
Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2006, nr 1, s. 50-62, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Jakość usług medycznych, Prawa pacjenta
Health care, Quality of medical services, Patient's rights
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zakłady opieki zdrowotnej należą do organizacji, dla których zapewnienie jak najwyższej jakości swoich świadczeń jest wartością priorytetową, bowiem dobra jakość przekłada się na zdrowie, zaufanie, bezpieczeństwo, a przede wszystkim życie pacjenta. Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w obszarze jakości usług medycznych. Wraz z wejściem w życie w 1999 roku ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wzrosło znaczenie efektywności działań zakładów opieki zdrowotnej, wzrosła rola pacjentów, a także pojawiło się zjawisko konkurencji oraz zabiegania o świadczeniobiorcę. Razem z rosnącą świadomością i wymaganiami ze strony konsumentów świadczeń zdrowotnych większego znaczenia nabrały również prawa pacjenta. Ponieważ pojęcie jakości w usługach medycznych jest bardzo trudne do jednoznacznego zdefiniowania, autorki postanowiły przedstawić problem przede wszystkim z perspektywy klienta zewnętrznego, którym w tym przypadku staje się pacjent zakładu opieki zdrowotnej, zgłaszający się po oczekiwany przez niego produkt w celu rozwiązania swojego problemu zdrowotnego. Niniejsze opracowanie posiada charakter naukowo- -refleksyjny, podkreśla znaczącą rolę i prawa pacjenta w obszarze jakości świadczeń zdrowotnych, a także skłania do dalszych rozważań i dyskusji na ten temat. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska-Kalwas T., Pączkowska M. (red.) 2004. Dostępność świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków 1998-2003, Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Zakład Analiz Socjologicznych.
 2. Fedorowski J., Niżankowski R.. 2002. Ekonomika medycyny, Warszawa: PZWL.
 3. Filar M. 2000. Lekarskie prawo karne, Kraków: Zakamycze.
 4. Halik J. 1996. Prawa Pacjenta, Biuletyn nr 18, Nr 08, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, s. 26.
 5. Karaszewski R. 2001. TQM. Teoria i praktyka, Toruń: Dom Organizatora.
 6. Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) 2001. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kraków: Wyd. UJ.
 7. Kleszcz H. 2001. Nie stać nas na bylejakość. Gazeta Lekarska, nr 7-8, s. 12-13.
 8. Kotler Ph. 1994. Marketing, Warszawa: Gebethner & S-ka.
 9. Kubot Z. 2004. Znaczenie art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie udzielania i finansowania świadczeń zdrowotnych. Prawo i Medycyna, nr 2/2004, (15, vol. 6), s. 30-51.
 10. Maciąg A. 2004. Rola informacji w procesie tworzenia jakości usług medycznych. Zdrowie i Zarządzanie, tom VI, nr 6, s. 43.
 11. Maciąg A. 2004. Systemy zapewnienia jakości jako składnik użytkowy usług medycznych, Maków Mazowiecki, III Konferencja: "Jakość w Opiece Zdrowotnej - Mazowieckie Forum Dyskusyjne".
 12. Nesterowicz P. 2001. Organizacja na krawędzi chaosu, Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 13. Nesterowicz M. 2005. Prawo medyczne, Toruń: Dom Organizatora.
 14. Niemczyk S., Łazarska A.. 2005. Materialnoprawne elementy aktu zgody pacjenta w ujęciu prawnym i medycznym. Prawo i Medycyna, nr 5/2005, (19, vol. 7), s. 48-65.
 15. Opolski G., Dykowska G., Możdżonek M. 2003. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Warszawa: Cedetu.
 16. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L. 1985. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, nr 49.
 17. Szczygieł G., Bagan-Kurluta K. 2004. Zasada respektowania tajemnicy lekarskiej o ochrona interesów osób trzecich w związku z zagrożeniem ich zdrowia lub życia AIDS/HIV. Prawo i Medycyna, nr 3/2004, (16, vol. 6), s. 30-42.
 18. Świątek B. 2004. Błąd medyczny w praktyce medyka sądowego, Warszawa, materiały z konferencji: "Bezpieczny Pacjent, Bezpieczny Szpital".
 19. Ustawa z dnia 5 XII 1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) (Dz. U. z 2002 r., Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)
 20. Ustawa z dnia 30 VII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408, z późn. zm.)
 21. Ustawa z dnia 19 VIII 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535, z. późn. zm.)
 22. Wilkowska-Płóciennik A. 2004. Przesłanki przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. Prawo i Medycyna, nr 4/2004 (17, vol. 6), s. 23-33.
 23. World Health Organization. 1994. Declaration on the Promotion of Patients' Rights in Europe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu