BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobus Marcin (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Krótkoterminowe papiery dłużne - charakterystyka, geneza i struktura rynku
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2006, nr 1, s. 68-78, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Krótkoterminowe papiery dłużne, Papiery dłużne
Short-term debt securities, Debt securities
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Firmy, aby mogły być bardziej konkurencyjne i mogły się rozwijać, muszą inwestować. Sposobów pozyskania kapitału na realizację inwestycji jest kilka. Artykuł ten przedstawia krótkoterminowe papiery dłużne (commercial papers) jako jeden ze sposobów pozyskania środków potrzebnych na inwestycje. Emisja KPD może również zapewnić prefinansowanie inwestycji, które po ukończeniu zostaną refinansowane ze środków Unii Europejskiej. Może to być bardzo dobre rozwiązanie dla samorządów terytorialnych, których np. nie stać na wybudowanie oczyszczalni ścieków. Zaprezentowany mechanizm emisji tego rodzaju papierów wartościowych jest tym bardziej ciekawy, ponieważ pozwala jednocześnie zadowolić: emitentów, bo pozyskują kapitał taniej niż w postaci (np. kredytów), inwestorów, bo dostają wyższe stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w KPD, niż otrzymaliby na lokatach lub obligacjach Skarbu Państwa, i wreszcie banki, bo mogą uczestniczyć w emisji i późniejszym obrocie tymi papierami, zyskując na prowizjach. Artykuł pokazuje także, jak wygląda rynek KPD w Polsce, z jakimi rodzajami KPD mamy do czynienia, a także mówi, co należy wiedzieć i o czym trzeba pamiętać, aby przeprowadzić emisję tego typu papierów wartościowych. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecka Z., Wierzbowski M. 1998. Papiery Dłużne - zagadnienia praktyczne, Warszawa: Wydawnictwo Parkiet.
  2. Czerniawski R. 2004. Ustawa o obligacjach - komentarz, Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne.
  3. Dane z raportu CERA S.A.
  4. Fitch Polska S.A. 2005. Podsumowanie III kwartału 2005, Fitch Ratings.
  5. Materiały organizacyjne Banku BPH. 2005.
  6. Mojek J. 2004. Prawo papierów wartościowych, Warszawa: Lexis Nexis.
  7. Nowak M. 1999. Emisja papierów komercyjnych w Polsce, Warszawa: Twigger.
  8. Raczkowska I., Węcłowski J. 2001. Sekurytyzacja wierzytelności bankowych, Warszawa: Wydawnictwo KiK.
  9. Sobolewski L. 1999. Obligacje i inne papiery dłużne, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  10. Wacławik A. 2002. Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych, Kraków: Zakamycze, Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu