BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Marta (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu)
Tytuł
Zmiany zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca)
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2006, nr 1, s. 95-104, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Opieka zdrowotna, Rachunek kosztów, Struktura kosztów
Health care institution, Health care, Cost accounting, Cost structure
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Śląskie Centrum Chorób Serca
Abstrakt
W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych w zasadniczy sposób zmieniło zasady finansowania jednostek ochrony zdrowia. Spowodowało to modyfikację rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, która polegała na wbudowaniu w już istniejący układ rodzajowy kosztów układu podmiotowego kosztów. Celem nadrzędnym rachunku kosztów w ochronie zdrowia jest ewidencjonowanie wydatków, które umożliwi kalkulację kosztów jednostkowych świadczeń zdrowotnych, a tym samym kosztów leczenia pacjenta czy też leczenia jednostek chorobowych. W prezentowanym opracowaniu starano się pokazać zmiany w strukturze rachunku kosztów na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca w latach 1997-2004. Badaniami objęto je dwa lata przed reformą, w celu lepszego wyeksponowania zmian, jakie wprowadzono w strukturze rachunku kosztów. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z działu kosztów Centrum. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Derczyński W. 2000. Opinie o dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych po wprowadzeniu reformy. Prawo i Medycyna, nr 6-7 (vol. 2), s. 48-54.
 2. Fijałkowska-Kolano E. 2000. Opieka zdrowotna po reformie. Antidotum, nr 9(5), s. 3-11.
 3. Hass-Symotiuk M. 2004. Sprawozdawczy rachunek kosztów zakładu opieki zdrowotnej. Rachunkowość zarządcza, nr 4(10), s. 21-27.
 4. Korporwicz V., Zwierowicz J. 2004. Rachunek kosztów, jako element zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej. w: Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 101-108.
 5. Kulis I., Kulis M., Stylo W. 1999. Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius".
 6. Kurzewa R., Bukowczan Z., Haber M. 2000. W rok po wprowadzeniu reformy ochrony zdrowia. Acta Pneumon. Allergol Pediat., nr 3(1), s. 25-28.
 7. Okański P.K., Jędrzejczyk-Okańska D. 2001. Zmiany systemowe w ochronie zdrowia w Polsce - sytuacja po dwóch latach. Medycyna po Dyplomie, nr 10(3), s. 19, 21-24.
 8. Rozporządzenie M.ZiOS z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.nr 164 z 1998 roku poz. 1194).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6 poz. 35), zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1999 roku (Dz. U. Nr 6 poz. 39).
 10. Sobczak A. 2000. Mechanizmy finansowania usług zdrowotnych. Finansowanie usług zdrowotnych, nr 4(2), s. 36-42.
 11. Stylo W. 1999. Ile kosztuje wykonywanie poszczególnych świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej? Zdrowie i zarządzanie, nr 2/1999 s. 41-59.
 12. Szyguła C. 2001. Reforma ochrony zdrowia a dostępność do świadczeń zdrowotnych. Antidotum, nr 10(4), s. 37-71.
 13. Tymowska K. 2000. Założenia i rzeczywistość w reformie ochrony zdrowia. Gabinet Prywatny, nr 1, s. 18-34.
 14. Włodarczyk C. 2003. Reformy zdrowotne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Włodarczyk C. 1999. System po reformie: próba syntezy. Zdrowie i Zarządzanie, tom I, nr 5/1999, s. 54-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu