BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Priorytety inwestycyjne w działalności innowacyjnej
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2005, nr 2, s. 24-36, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Inwestycje
Innovations, Investment
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest podstawowemu czynnikowi rozwoju przedsiębiorstwa, jakim są innowacje widziane oczyma kadry kierowniczej. Wysoka ranga innowacji w rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych wymaga racjonalnego zarządzania nimi. Badanie postaw kadry kierowniczej wobec innowacji staje się potrzebą chwili, szczególnie że inicjatywy w tym zakresie wydają się dość skromne. Chlubnym wyjątkiem są badania prowadzone w przedsiębiorstwach funkcjonujący w państwach członkowskich Unii Europejskiej na użytek Komisji Europejskiej. Jednym z celów tych badań było ujawnienie opinii najwyższego kierownictwa o udziale inwestycji przeznaczonych na innowacje produktowe, procesowe lub organizacyjne w dwuletnim okresie. Kształtowanie się tych udziałów w Unii Europejskiej, w poszczególnych państwach członkowskich oraz w przedsiębiorstwach rozpatrywanych zależnie od ich przynależności sektorowej, wielkości, okresu funkcjonowania na rynku i udziału eksportu w obrotach ogółem, stanowi empiryczną treść niniejszej publikacji. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J. 2005. Istota innowacje. Ewolucja systemów innowacyjnych. Przegląd Organizacji, nr 1, s. 11-14.
  2. Baruk J. 2004. Innowacje instrumentem procesów restrukturyzacyjnych. w: Glinkowski Cz. (red.) Zarządzanie zmianą, s. 222-237. Warszawa: WNT.
  3. Boer H., Caffyn S. i inni. 2001. Knowledge and continuous innovation. International Journal of Operations & Production Management, nr 4, s. 490-504.
  4. Grudzewski W., Hejduk I. 2001. Projektowanie systemów zarządzania, Warszawa: Difin.
  5. Grudzewski W., Hejduk I. 2000. Przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa: Difin.
  6. Innobarometer 2002. 2003. European Commission, Directorate General for Enterprise EUR 17057, tab. 1.2.
  7. Innobarometer, February 2004. European Commission, Directorate General Press and Communication.
  8. Na czym opierają się nieustanne sukcesy Toyoty? 2005. Zarządzanie na Świecie, nr 2, s. 1.
  9. Nonaka I., Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: Poltext.
  10. Senge P.M. 1998. Piąta dyscyplina, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu