BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Arkadiusz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Tworzenie projektu budżetu państwa w Polsce w świetle doświadczeń wybranych krajów UE
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2005, nr 2, s. 50-64, zał., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Procedura budżetowa, Proces decyzyjny
State budget, Budgetary procedure, Decision proces
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę oceny - w świetle doświadczeń wybranych państw UE - efektywności rządowego systemu decyzyjnego w Polsce w zakresie projektowania budżetu państwa, a także zarys pożądanych kierunków zmian. Poprzez wskazanie czynników wpływających na proces projektowania budżetu państwa autor przedstawia, co, jego zdaniem, należy zrobić dla poprawy efektywności rządowego planowania budżetowego w Polsce. W artykule przedstawiona została analiza tworzenia budżetu państwa w Polsce. Autor podjął także próbę wykazania, że obecny stan rządowego systemu decyzyjnego w zakresie przygotowywania projektu budżetu państwa w Polsce, wykorzystywane procedury planistyczne i narzędzia zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi nie sprzyjają racjonalizacji wydatków budżetowych. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahonen P. 2001/2002. Monitoring strategiczny w procesie decyzyjnym: aspekty koncepcyjne, doświadczenia Polski i państw Unii Europejskiej. Służba cywilna, nr 3, s. 23-34.
 2. Buchanan J.M. 1997. Finanse publiczne w warunkach demokracji, Warszawa: PWN.
 3. Derdziuk Z., Ołubski A. 2001. Rządzić efektywnie. Pięć strumieni sprawowania władzy. Służba cywilna, nr 2, s. 114-120.
 4. Dąbrowski M. (red.) 1993. Metody opracowania budżetu państwa. Rozwiązania polskie a systemy innych państw demokratycznych, Warszawa.
 5. Ferens A., Macek I. 2000. Administracja i polityka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Gaudemet P.M., Molinier J. 2000. Finanse publiczne, Warszawa: PWE.
 7. Gilowska Z., Mierzwa A., Misiąg W. 1997. Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polsce, Warszawa - Gdańsk: IBnGR.
 8. Głuchowski J. 2001. Budżet i procedura budżetowa, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 9. Habuda L. (red.) 2000. Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Komar A. 1996. Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz: Branta.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 12. Kosikowski C. 1999. Ustawa o finansach publicznych. Państwo i Prawo, nr 3.
 13. Kosiński E. 2001. Procedura budżetowa a deficyt. Zagadnienia prawne na tle porównawczym, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 14. Kosterna U. 1995. Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, Warszawa: PWN.
 15. Majchrzycka-Guzowska A. 1999. Finanse i prawo finansowe, Warszawa: LexisNexis.
 16. Malinowska E., Misiąg W. 2002. Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, Gdańsk.
 17. Misiąg W. 1992. Konstrukcja budżetu państwa, Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
 18. Misiąg W. 1996. Finanse Publiczne w Polsce. Przewodnik, Warszawa.
 19. Osborne D., Gaebler T. 1992. Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administracje publiczną, Poznań: Media Rodzina.
 20. Owsiak S. (red.) 2002. Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, Warszawa: PWE.
 21. Owsiak S. 1999. Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN.
 22. Owsiak S. 1997. System finansów publicznych w okresie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa.
 23. Peters B.G. 1999. Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa: Scholar.
 24. Procedury budżetowe w wybranych krajach, Seria: Informacje i Opinie. 2002., Warszawa: Kancelaria Sejmu.
 25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2002r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2003 (Dz.U. nr 61, poz. 551).
 26. Rydlewski G. 2002. Rządowy system decyzyjny (Studium politologiczne okresu transformacji), Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 27. Rydlewski G. 2000. Rządzenie koalicyjne w Polsce (Bilans doświadczeń lat dziewięćdziesiątych), Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 28. Sztyber W.B. 1995. Kalendarz procesu tworzenia budżetu państwa w wybranych krajach. Biuletyn BSE, nr 1, s. 62-76.
 29. Tomaszewski P. (koordynator) 2000. Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej. Raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Seria: Raporty z badań, Warszawa.
 30. Uchwala nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. nr 13, poz. 221 ze zm.).
 31. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zm.).
 32. Venna Y. 2001. Planowanie i zarządzanie strategiczne: nowe koncepcje w administracji publicznej. Służba cywilna, nr 2, s. 121-131.
 33. Zieliński E. 1999. Nauka o państwie i polityce, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 34. Zubik M. 2001. Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu