BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusak Aleksander (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Weryfikacja wskaźników płynności
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2005, nr 2, s. 76-81, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki płynności finansowej, Płynność finansowa
Liquidity ratios, Financial liquidity
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Płynność finansowa należy do jednego z najbardziej istotnych kryteriów oceny przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystuje się powszechnie wskaźniki płynności. Ich zaletą jest łatwość ustalenia, ale dokonana na ich podstawie ocena może być nieprecyzyjna, a nawet w określonych przypadkach niewiarygodna. Celem artykułu jest pokazanie metody korygowania wielkości wskaźnika płynności wysokiej (wskaźnika szybkiego) poprzez włączenia czynnika czasu. Przedstawiona metoda weryfikacji posiada trzy walory:
  1. umożliwia wiarygodną ocenę płynności finansowej w danym momencie,
  2. pozwala na ustalenie, czy płynność finansowa uległa poprawie, czy pogorszeniu w stosunku do okresu ubiegłego (lub planu),
  3. stwarza możliwość wyznaczenia wymaganej wielkości wskaźnika przy założonym terminarzu rozliczeń z dostawcami i odbiorcami. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kusak A. 2004. Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Warszawa: Wyd. Nauk. WZ UW.
  2. Michalski G. 2004. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Warszawa: CeDeWu.
  3. Pluta W., Michalski G. 2005. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową, Warszawa: C.H.Beck.
  4. Sierpińska M., Wędzki D. 1997. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu