BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Migalski Lesław (Uniwersytet Warszawski, student)
Tytuł
Perspektywa poszerzenia strefy euro o Danię, Szwecję i Wielką Brytanię
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2005, nr 2, s. 82-86, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Euro, Integracja monetarna Europy
Eurozone, Euro, European monetary integration
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Dania, Szwecja, Wielka Brytania
Denmark, Sweden, United Kingdom
Abstrakt
W tekście podjęto problem ewentualnego przystąpienia do strefy euro trzech krajów Unii Europejskiej: Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wspólne powody pozostawania tych krajów poza UGW związane są przede wszystkim z czynnikami natury społeczno-politycznej, które są pochodną braku poparcia społecznego dla wspólnej waluty. Wielka Brytania jest raczej zwolenniczką poszerzania integracji europejskiej, a dopiero na drugim planie stawia pogłębianie integracji, a więc tworzenie bliższych więzi politycznych i ekonomicznych. Na gruncie czynników ekonomicznych kwestia przedstawia się tak, iż gospodarka brytyjska jest w większym stopniu związana handlowo z krajami spoza UGW niż ze strefą euro. Argumentem ekonomicznym przemawiającym za pozostaniem Danii poza strefą euro może być specyficzna cecha finansowania gospodarki duńskiej o znacznym udziale kredytów hipotecznych opartych na długoterminowych, stałych stopach procentowych. W takich warunkach oddziaływanie jednolitej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego mogłoby się wiązać z ryzykiem odmiennych efektów zmian stóp procentowych niż w pozostałych krajach UGW, a to z kolei mogłoby pogłębiać różnice między nimi. W Szwecji czynnikiem sprzyjającym pozostawaniu poza strefą euro są silne powiązania handlowe z krajami spoza UGW. Ponadto brakuje konsensusu politycznego co do wejścia do strefy euro. Przed referendum w sprawie przyjęcia euro w 2003 nawet rząd był podzielony w sprawie wprowadzenia euro, co z kolei jest odzwierciedleniem podziału szwedzkiego społeczeństwa w sprawie przystąpienia do UE. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecki J. 2003. Rozmowa na gorąco. Rzeczpospolita, nr 216, s. 6-7.
  2. Ciszak T. 2003, Biuletyn Analiz UKiE, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
  3. Komisja Europejska. 2004. Public Fiance in EMU.
  4. Nowak A., Stępniak A. 2003. Strefa Euro - wyzwanie dla Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
  5. Oręziak L. 2003. Euro nowy pieniądz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Strona internetowa www.fibv.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu