BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimniewicz Kazimierz (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Wkład Wielkopolan do przednaukowej myśli organizatorskiej
The Contribution of the Wielkopolans to the Prescientific Management Thought
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 118, s. 20-31
Tytuł własny numeru
Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Ekonomiści, Historia nauk organizacji i zarządzania
History of economic thought, Economists, Organization and management science history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest syntetyczna charakterystyka dorobku pisanego wybranych przedstawicieli organiczników poznańskich. Z charakterystyki tej wynika, że podejmowali oni całe bogactwo problemów, które są aktualne we współczesnej nauce o zarządzaniu (fragment tekstu)

The article discusses rather unknown, though pioneering achievements of the organizers and practitioners of Wielkopolska district whose accomplishments strongly affected the level of economic and social life of the community. In particular, the author discusses theoretical remarks of Karol Libelt and M. Jackowski, and the contribution to the organization of agricultural work of Dezydery Chłapowski and Stanisław Szczepanowski - an industrialist and entrepreneur originating from Wielkopolska, but engaged in the oil industry in Galicia. The concluding section includes a number of general conclusions arising from the experiences accumulated by the Poznań supporters of organic work (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheński A.: Rzecz o psychice narodu polskiego. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
 2. Chłapowski D.: O rolnictwie. J.K. Żupański, Poznań 1852.
 3. Cieszkowski A.: O izbie wyższej i arystokracyi w naszych czasach. Drukarnia Dziennika Poznańskiego, Poznań 1908.
 4. Cieszkowski A.: O kredycie i obiegu. Leitgeber, Poznań 1911.
 5. Davies N.: Zaginione królestwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
 6. Florkowski H.: Stanisław Szczepanowski - życie i dzieło. W: Stanisław Szczepanowski. W 125 rocznicę urodzin. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan 1972.
 7. Florkowski H.: Jan Władysław Szczepanowski. W: Stanisław Szczepanowski. W 125 rocznicę urodzin. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan 1972. Friedman G.: Maszyna i człowiek. Problem człowieka w cywilizacji maszynowej. Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
 8. Galas A.: Libelt Karol Fryderyk. W: Wielkopolski słownik biograficzny. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1981.
 9. Jackowski M.: Ułomności nasze narodowe i społeczne oraz środki ku sprostowaniu tychże. Nakładem księgarni Jana Konstantego
 10. Żupańskiego, Poznań 1870. Jackowski M.: Porządek jest duszą gospodarstwa. Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego, Poznań 1896.
 11. Jakóbczyk W.: Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. (Dzieje pracy organicznej). T. 1 (1815-1850). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1951.
 12. Jakóbczyk W.: Historia uczy realizmu. "Nurt" 1985, nr 12.
 13. Kalinka W.: Jenerał Dezydery Chłapowski. Leitgeber, Poznań 1885.
 14. Libelt K.: Koalicya kapitału i pracy. N. Kamieński, Poznań 1868.
 15. Libelt K.: Pisma o oświacie i wychowaniu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
 16. Morawski K.: Wspomnienia z Turwi. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
 17. Szafrańczyk H.: Stanisław Szczepanowski. W: Giganci biznesu. Biznes. T. 8. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 18. Topolski J.: Wielkopolska poprzez wieki. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1973. Z papierów pośmiertnych ś.p. Jenerała
 19. Chłapowskiego. "Ziemienin, Tygodnik Przemysłowo-Rolniczy" 1885, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu