BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpioła Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Obowiązki informacyjne wynikające z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2005, nr 2, s. 87-95, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdawczość, Informacyjna funkcja rachunkowości, Jawność informacji
International Accounting Standards (IAS), Reporting, Information function of accounting, Information disclosure
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Od 1 stycznia 2005 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości niektóre podmioty obecne na polskim rynku kapitałowym są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej. Artykuł przedstawia najważniejsze obowiązki publikacyjne jakie wynikają z jednego z prawie 40 Standardów - MSR nr 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. Przedstawiona została definicja i kryteria wyodrębnienia na potrzeby publikacyjne segmentów branżowych i geograficznych, zakres prezentowanych informacji w tych przekrojach. Szczegółowo pokazano koszty i przychody, które powinny być wykazywane jako kategorie wynikowe segmentu. W artykule dokonano również porównania dotychczasowych uregulowań ustawy o rachunkowości i nowych obowiązków, wskazano na powiązania MSR 14 z innymi MSR i MSSF. (abstrakt
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bailey G.T., Wild K. 2000. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
  2. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 2004. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Warszawa.
  3. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (t.j. Dz.U. 2002 nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)
  4. Turyna J. 2003. Standardy rachunkowości MSR - US GAAP - Polskie ustawodawstwo, Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu