BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecki Adam (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Moda na etykę : współczesna refleksja etyczna w biznesie i fenomen jej popularności
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2005, nr 1, s. 21-27, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Etyka biznesu, Etyka działalności gospodarczej, Etyka życia gospodarczego
Ethics, Business ethics, Business activity ethics, Ethics of economic life
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Faktem jest, że opisując współcześnie sferę życia gospodarczego, coraz częściej badacze i publicyści odwołują się do kategorii etycznych. Etyka w sferze biznesu stała się popularnym tematem badań i nieodłącznym elementem dyskursu ekonomicznego. Można to traktować jako przejaw swoistej mody, jednej z tych, których wiele pojawia się i zanika w świecie biznesu. Można też tłumaczyć to autentycznym zapotrzebowaniem na rozwiązania, których nie dostarczały klasyczne koncepcje. W niniejszym artykule staram się zebrać najważniejsze pojawiające się w literaturze argumenty na rzecz celowości rozpatrywania problemów ekonomicznych także w kategoriach moralnych. Najważniejszym z nich jest doniosła i stale rosnąca rola gospodarki w życiu społecznym, przejawiająca się dwojako: po pierwsze, silną obecnością w codziennym życiu każdego z nas, po drugie, ekspansywnością w sferze publicznej. W życiu prywatnym związane jest to z dominacją form pracy najemnej w stosunkach zawodowych i komercjalizacją czasu wolnego. W sferze publicznej wynika ze stopniowej dewaluacji funkcji polityki postępującej wraz z tym, jak dyskusja o celach zostaje zdominowana przez analizowanie dostępnych środków oraz z faktu, że potęga wielkich organizacji gospodarczych czyni z nich jednych z najważniejszych graczy politycznych, marginalizując rolę państwa. To duże znaczenie gospodarki w życiu społecznym, dla którego moralność obok prawa i zwyczaju stanowi podstawowy sposób regulacji, wywołuje zewnętrzną presję na środowiska biznesu, by rozpatrywały etyczny kontekst swych działań, ale istnieją też wewnętrzne presje związane z racjonalną kalkulacją i prostą chęcią ograniczenia ryzyka gier gospodarczych oraz ze zwykłą potrzebą bycia uczciwym wzmacnianą przez kulturę. Wszystko to skłania mnie do uznania, że zainteresowanie biznesu moralnością jest trwałe i wykracza poza przelotną, publicystyczną i akademicką modę. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boulding K.E. 1985. Etyka i biznes. w: Grosfeld J. (wyb.) Ponad ekonomią, s. 59-69, Warszawa: PIW.
 2. Chryssides G.D., Kaler J.H. 1999. Wprowadzenie do etyki biznesu, Warszawa: PWN.
 3. Filek J. 1998. Czy biznes zobowiązuje? Znak, nr 2 (513), s. 56-63.
 4. Fromm E. 1996. Zdrowe społeczeństwo, Warszawa: PIW.
 5. Gabryel P., Janecki S. 1999. Liga globalna. Wprost, 21 lutego, s. 46-49.
 6. Merton R.K. 1982. Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PWN.
 7. Pomykało W. (red.) 1995. Encyklopedia biznesu, Warszawa: Fundacja Innowacja.
 8. Durkheim E. 1964. Typy samobójstw. w: Szacki, J. Durkheim, s. 163-192, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 9. Sztompka P. 2003. Socjologia, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 10. Weber M. 1998. Polityka jako zawód i powołanie, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 11. Zieliński M. 2003. Firmy państwa. Wprost, 27 kwietnia, s. 48-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu